Till innehåll på sidan

Befolkningsförändringar del 1–3, 1967–1990

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Serien Befolkningsförändringar utgavs i följande 3 underserier:

  • Del 1, Församlingar, kommuner, kommunblock och A‑regioner
  • Del 2, Flyttning mellan kommunblock
  • Del 3, Hela riket och länen.

Titel: Befolkningsförändringar. Del 1, Församlingar, kommuner, kommunblock och A-regioner

Engelsk titel:  Population changes. Part 1, Parishes, communes etc.

Titel: Befolkningsförändringar. Del 2, Flyttning mellan kommunblock

Engelsk titel: Population changes. Part 2, Migration between co-operating communes

Titel: Befolkningsförändringar. Del 3, Hela riket och länen

Engelsk titel:  Population changes. Part 3, The whole country and the counties