Till innehåll på sidan

Befolkningsstatistik del 1–4, 1991–2003

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Serien Befolkningsstatistik utgavs i följande underserier:

  • Del 1, Folkmängden och dess föränd­ringar … 1991–1996
  • Del 2, Inrikes och utrikes flytt­ningar 1991–1996
  • Del 1–2, Folkmängden och dess föränd­ringar …, Inrikes och utrikes flyttningar 1997–2003
  • Del 3, Folkmängden efter kön, ålder och medborgar­skap 1991–2003
  • Del 4, Födda och döda, civilstånds­ändringar 1991–2003.

2002–2003 publicerades via SCB:s publiceringskalender.

Titel: Befolkningsstatistik. Del 1, Folkmängden och dess förändringar i kommuner och församlingar m.m.

Engelsk titel: Population statistics. Part 1, Population and vital statistics by municipality and parish

Titel: Befolkningsstatistik. Del 2, Inrikes och utrikes flyttningar

Engelsk titel: Population statistics. Part 2, Internal and external migration

Titel: Befolkningsstatistik. Del 1‑2, Folkmängden och dess förändringar i kommuner m.m.; Inrikes och utrikes flyttningar

Engelsk titel: Population statistics. Part 1‑2, Population and vital statistics by municipality; Internal and external migration

Titel: Befolkningsstatistik. Del 3, Folkmängden efter kön, ålder och medborgarskap m.m.

Engelsk titel: Population statistics. Part 3, Distribution by sex, age, citizenship etc.

Titel: Befolkningsstatistik. Del 4, Födda och döda, civilståndsändringar m.m.

Engelsk titel: Vital statistics