Till innehåll på sidan

Folkmängd del 1–3, 1967–1990

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Serien Folkmängd utgavs i följande underserier:

  • Del 1, Kommuner och församlingar 1967–1979
  • Del 2, Kommunblock, judiciella och kyrkliga indelningar … 1967–1979
  • Del 1–2, Kommuner och församlingar 1980–1990
  • Del 3, fördelning efter kön, ålder, civilstånd … 1967–1990

Titel: Folkmängd 31 dec enligt indelningen 1 jan. Del 1, Kommun­er och församlingar

Engelsk titel: Population Dec. 31 … according to the sub­divisions of Jan. 1 … Part 1, Communes and parishes

Titel: Folkmängd 31 dec enligt indelningen 1 jan. Del 2, Kommun­block, judiciella och kyrkliga indelningar m.m.

Engelsk titel: Population Dec. 31 … according to the sub­divisions of Jan. 1 … Part 1, Communes and parishes

Titel: Folkmängd 31 dec enligt indel­ningen 1 jan. Del 1–2, Kommuner och församlingar

Engelsk titel: Population Dec. 31 … according to the sub­divisions of Jan. 1 … Part 1‑2, Communes and parishes

Titel: Folkmängd 31 dec enligt indel­ningen 1 jan. Del 3, för­del­ning efter kön, ålder, civil­stånd och med­borgar­skap i kommuner m.m.

Engelsk titel: Population Dec. 31 … according to the administrative subdivisions of Jan. 1 … Part 3, distribution by sex, age, marital status and citizenship by municipality etc.