Till innehåll på sidan

Statistiska meddelanden. Ett urval inom ämnet befolkning 1963–1991

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Statistiska meddelanden (SM) ingår fr.o.m. 1975 i serien Sveriges officiella statistik.

Titel: Statistiska meddelanden. B

Engelsk titel: Statistical reports. B

Titel: Statistiska meddelanden. Be

Engelsk titel: Statistical reports. Be

Titel: Statistiska meddelanden. Be 10, Inrikes och utrikes flyttningar

Engelsk titel: Statistical reports. Be 10, Internal and external migration