Till innehåll på sidan

Ut- och invandring 1911–1938

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Titel: Ut- och invandring

Fransk titel: Émigration et immigration

Tidigare statistik

Vissa uppgifter om emigranter och immigranter finns i (men utgör en liten del av):

Senare statistik

Motsvarande uppgifter för år 1939 och senare finns i (och utgör en del av):