Till innehåll på sidan

Hälso- och sjukvården vid marinen 1911/12–1942

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Titel: Hälso- och sjukvården vid marinen

Statistiken gavs i början ut parallellt med serien Hälso- och sjukvård vid armén. 1943 slogs serierna samman till serien Hälso- och sjukvård vid försvaret.

Läs mer

Översikt över serierna inom Hälso- och sjukvård 1911–1996 

Tidigare statistik

Senare statistik