Till innehåll på sidan

Arbetsmarknad, utvalda källor för historisk statistik

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Utvalda publikationer inom ämnet.

Ej digitalt tillgängliga publikationer kan beställas via den nationella bibliotekskatalogen Libris.

Publikationer och andra källor

Namn Tidsperiod Beställa
Arbetartillgång, arbetstid och arbetslön inom Sveriges jordbruk (SOS) 1911–1928 Libris
Arbetsmarknaden i siffror. Syssel­sättning, arbetslöshet m.m. 1970/1988 1970–1988 Libris
Arbetsmarknadsstatistisk årsbok (SOS) 1973–1984 Libris
Avlönings- och pensionsstatistik (BiSOS X) 1881–1915  
Befolkning (BISOS A) (Innehåller 1870–1900 uppgifter om yrken) 1851–1910  
Folkräkningarna (Innehåller uppgifter om yrken från 1910) 1910–1990  
Löner. Del 1: Tjänstemän inom privat sektor (SOS) 1953–1985  
Löner. Del 2: Arbetare inom privat sektor (SOS) 1952–1985  
Lönestatistisk årsbok för Sverige (SOS) 1929–1951  
Lön för mödan (pdf) (Innehåller t.ex. kvinnors och mäns vanligaste yrken 1910, 1930, 1960, 1980 och 2000) 1910–2000  
Löner (Historisk monetär statistik i Sverige, Riksbanken) 1540–2004   
Meddelanden från K. Kommerskollegiiafdelning för arbetsstatistik 1903–1911  
Sociala meddelanden 1912–1967  
Tidsseriehäfte: förvärvsarbetande: folk- och bostadsräkningarna 1910–1985  
Wages, cost of living and national income in Sweden 1860–1930 1860–1930 Libris

Översiktspublikationer

Namn Tidsperiod Beställa
Ekonomisk översikt/Kommerskollegium 1921–1961 Libris
Historisk statistik för Sverige. Statistiska över­sikts­tabeller utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 1860–1950  
Kommersiella meddelanden/Kommerskollegium 1914–1962 Libris
Statistisk årsbok för Sverige 1914–2014 (SOS) 1914–2014