Till innehåll på sidan

Befolkning 1851-1910 (BiSOS A)

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet befolkning.

Titel: Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolk­nings­statistik

Digitaliserade publikationer i denna serie

Serien innehåller statistiska uppgifter om folk­mängd, äkten­skap, barna­föd­erskor, födda barn, av­lidna samt utflytt­ningar från riket, in­flyttade till riket och befolk­ningens årliga föränd­ringar sedan Tabell­verkets början 1749 och fram till 1910. Här finns även statistik över döds­orsaker.

Tidigare statistik

Senare statistik

Se även

Historisk statistik för Sverige. Del 1. Befolkning 1720-1967. – 2. uppl. - Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1969 (pdf)

Befolkningsutvecklingen under 250 år – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1999. – (Demografiska rapporter ; 1999:2) (pdf)