Till innehåll på sidan

Näringsverksamhet, utvalda källor för historisk statistik

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Utvalda publikationer inom ämnet.

Ej digitalt tillgängliga publikationer kan beställas via den nationella bibliotekskatalogen Libris.

Publikationer och andra källor

Bergshanteringen (föregångare till BISOS C)1833–1857 

NamnTidsperiodBeställa
Arbetsstatistik. A/Kommerskollegium 1899–1912  
Bergshanteringen (BISOS C) 1858–1910  
Bergshantering (SOS) 1911–1977  
Fabriker och manufakturer (föregångare till BISOS D) 1830–1857  
Fabriker och manufakturer (BISOS D) 1858–1910  
Historia.se 1830–2000  
Industrialismen 100 år: [en skildring av Sveriges väg från u‑land till industriland och välfärdssamhälle 1880–1980 Libris
Industri (SOS) 1911–1968  
Industri. Del 1, Data fördelade enligt Standard för svensk näringsgrensindelning (SOS) 1969–1995  
     
Industri. Del 1, Branschdata … [enligt SNI 92] (SOS) 1990–1996  
Industri. Del 2, Produktion av varor och tjänster fördelad enligt Brysselnomenklaturen (SOS) 1969–1975  
Industri. Del 2, Produktion av varor och tjänster fördelade enligt CCC‑nomenklaturen (SOS) 1976–1987  
Industri. Del 2, Produktion av varor och tjänster fördelade enligt HS‑nomenklaturen (SOS) 1989–1995  
Sweden: historical and statistical handbook. P.2, Industries -  

Översiktspublikationer

NamnTidsperiodBeställa
Ekonomisk översikt/Kommerskollegium 1921–1961 Libris
Historisk statistik för Sverige. Statistiska över­sikts­tabeller: utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 1836–1950  
Kommersiella meddelanden/Kommerskollegium 1914–1962 Libris
Statistisk årsbok för Sverige 1914– (SOS) 1914–