Till innehåll på sidan

Industri och bergshantering 1911–1996

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet industri och bergshantering. De flesta ingår i Sveriges officiella statistik.

Innehåll

Nyare statistik

Publiceras under ämnesområdet Näringsverksamhet på SCB:s webbplats 

Tidigare statistik

Publicerades i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik. C, Bergshandteringen 1858–1910.

Än tidigare statistik finns i statistikserien som föregick BiSOS C och som hade titeln Bergskollegii underdåniga berättelser om förhållandet med bergshanteringen.