Till innehåll på sidan

Socialförsäkring m.m., utvalda källor för historisk statistik

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Utvalda publikationer inom ämnet.

Ej digitalt tillgängliga publikationer kan beställas via den nationella bibliotekskatalogen Libris.

Publikationer och andra källor

NamnTidsperiodBeställa
Allmän försäkring m.m. (SOS) 1963–1988 Libris
Allmänna pensionsförsäkringen (SOS) 1918–1936 Libris
Allmänna sjukkassor (SOS) 1955–1962 Libris
Arbetsstatistik. B, Registrerade sjukkassors verksamhet 1901–1910  
Arbetsskador (SOS) 1977–1984 Libris
Arbetsolyckor (SOS) 1985–1988 Libris
Arbetssjukdomar (SOS) 1985–1988 Libris
Arbetssjukdomar och arbetsolyckor (SOS) Arbetssjukdomar och arbetsolyckor (SOS)  1989–2001 1998–2001 Libris
Arbetsstatistik. C, Olycksfall i arbete 1906–1909  
Avlönings- och pensionsstatistik (BISOS X) 1881–1915  
Folkpensioneringen (SOS) 1937–1938 Libris
Enskilda försäkringsanstalter (SOS) 1912–1982 Libris
Enskilda försäkringsföretag (SOS) 1983–1995 Libris
Erkända sjukkassor (SOS) 1938–1954 Libris
Folkpensioneringen jämte sjukkasseväsendet m.m. åren 1939–1950 (SOS) 1939–1950 Libris
Folkpensioneringen m.m. åren 1951–1962 och sjukkasseväsendet åren 1951–1953 (SOS) 1951–1962 Libris
Kostnadsstatistik över yrkesskador/Riksförsäkringsverket 1955–1966 Libris
Olycksfall i arbete (SOS) 1910–1954 Libris
Registrerade sjukkassor (SOS) 1911–1930 Libris
Socialförsäkring (SOS) 1989–1998 Libris
Socialförsäkringsstatistik/Riksförsäkringsverket 1984–1995 Libris
Socialförsäkringsfakta/Riksförsäkringsverket 1996–1998 Libris
Socialförsäkringsboken/Försäkringskassan 1999–2006  
Statistiska meddelanden. Serie Hs, Hälso‑ och sjukvård (SOS) 1976–1996 Libris
Statistiska meddelanden. Serie K, Kreditmarknad (SOS) 1985–1997: Serie K12, Försäkringsbolagen 1976–1997 Libris
Statistiska meddelanden. Serie Fm12, Försäkringsbolagen (SOS) Försäkringsföretagens årsredogörelse (årlig) Försäkringsföretagens kapitalplaceringar (kvartal) 1997– 2001– 2001– Libris
Statistisk rapport/Riksförsäkringsverket 1968–1996 Libris
Understödsföreningar andra än arbetslöshetskassor (SOS) 1956–1965 Libris
Understödsföreningar (SOS) 1966–1992 Libris
Yrkesskador 1955–1977 Libris
Yrkesrisker (SOS) 1990/91 Libris
Årsberättelse/Kungl. Pensionsstyrelsen (SOS) 1914–1917 Libris

Översiktspublikationer

NamnTidsperiodBeställa
Historisk statistik för Sverige. Statistiska över­sikts­tabeller: utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 1890–1950  
Statistisk årsbok för Sverige 1914– (SOS) 1914–