Till innehåll på sidan

Kort analys

Bolånen ökar snabbare i år

Senast uppdaterad: 2020-11-23

Hushållen har prioriterat boendet ännu mer än vanligt under coronapandemin. Det har inneburit att bolånen växt snabbare i år än under fjolåret. Även lättnader av amorteringskravet har bidragit till detta.

- Coronapandemin innebar ett hårt slag för den svenska ekonomin under våren. Fallet i BNP under andra kvartalet var det största som uppmätts under ett enskilt kvartal, säger Johannes Holmberg, ekonom på SCB:s avdelning för nationalräkenskaper.

Trots stor påverkan på företag och privatpersoner har bostadsmarknaden inte påverkats i så stor utsträckning. Utlåningen fortsätter att öka, vilket underlättas av fortsatt mycket låga räntor. Bostadspriserna hade en kortvarig dipp i våras men har därefter åter pekat uppåt.

Bostadsutlåningen fortsätter att växa

Svenska hushåll hade i september 2020 bolån hos banker och bostadsinstitut till ett värde av 3 585 miljarder kronor. Som bolån räknas lån med säkerhet i småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. Hittills i år har bolånestocken ökat med 140 miljarder kronor. Det är en större ökning än både 2018 och 2019. Endast åren 2015-2017 har bolånen ökat mer under motsvarande månader. En närmare titt visar att det framförallt var mars, april och september som överträffade de två föregående åren.

Hushållens bostadslån från MFI

Förändring januari-september respektive år

Diagram

Bolånestocken ökar genom att hushållen tar upp nya lån. Den minskar av amorteringar och andra avbetalningar på låneskulderna. Att bolånen ökat snabbare i år kan delvis bero på lättnader av amorteringskravet som Finansinspektionen införde i april.

En annan bidragande faktor kan vara att efterfrågan på så kallade tilläggslån har ökat. Ett tilläggslån innebär att hushållet utökar befintliga lån på en bostad man redan äger. Det kan exempelvis handla om lån för att renovera bostaden eller för att köpa annan bostad till sig själv eller sina barn, men även för att finansiera konsumtion. Många har passat på att göra renoveringar, vilket kan ha bidragit till att denna typ av utlåning ökat.

Så de restriktioner som införts under pandemin har inneburit att hushållen prioriterat boendet i ännu högre grad än tidigare.

- Behoven av större ytor och kanske en hemarbetsplats har höjt efterfrågan på såväl villor som radhus. Det har drivit på priserna och även höjt utlåningen för nya bostadsköp, säger Johannes Holmberg.

En längre version av artikeln finns att läsa här:

SCB-Indikatorer 2020:10

Statistiken berättar historier

Läs fler korta analyser