Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Boende i Sverige

Senast uppdaterad: 2021-03-24

I Sverige finns drygt 4,7 miljoner hushåll, som bor i lika många bostäder. Det är vanligast att bo i ett småhus så som en villa, ett radhus eller parhus. Av alla hushåll bor 44 procent i ett småhus och 49 procent i en lägenhet i ett flerbostadshus. Men eftersom det i regel bor fler personer i ett småhus så är det boendet för majoriteten av Sveriges befolkning, 52 procent.

Andel hushåll i småhus med äganderätt

2019

40,1 %

Andel hushåll i flerfamiljshus, hyresrätt

2019

28,3 %

Andel hushåll i flerfamiljshus, bostadsrätt

2019

20,5 %

Statistiken om hur folk bor bygger på folkbokföringen och på SCB:s register över bostadsbeståndet. I statistiken delar vi upp bostäderna i flerbostadshus och småhus. Dessutom kan man få uppgift om upplåtelseformen, det vill säga om boendet är en bostadsrätt, hyresrätt eller äganderätt. Det gäller både för småhus och för lägenheter i flerbostadshus.

Ett hushåll består av personer som är folkbokförda tillsammans. Av Sveriges 4,7 miljoner hushåll bor ungefär 2,3 miljoner i en lägenhet i flerbostadshus. Av de lägenheterna är 1,3 miljoner hyresrätter och knappt 970 000 bostadsrätter. Av de cirka 2 miljoner hushåll som bor i småhus äger 1,9 miljoner sitt hus, medan resten hyr sitt hus eller bor i ett småhus med bostadsrätt. Resten bor i specialbostad, till exempel studentbostad eller någon form av boende för äldre, eller så saknas uppgifter om boendet i statistiken.

Antal hushåll efter boendeform 2019

BoendeformSmåhus, äganderättSmåhus, bostadsrättSmåhus, hyresrättFlerbostadshus, bostadsrättFlerbostadshus, hyresrättSpecialbostad
Småhus, äganderätt1 891 87788 44372 637967 9541 337 544157 824

De flesta personer bor i småhus

Det är vanligare att bo i småhus än i flerbostadshus. Det beror på  att det ofta bor fler personer i en villa eller ett radhus än i en lägenhet i flerbostadshus. Ungefär 5,4 miljoner, eller 52 procent av den svenska befolkningen, bor i småhus. Samtidigt är det nästan 4,4 miljoner eller 42 procent som bor i flerbostadshus. Av de personer som bor i flerbostadshus bor de flesta, 60 procent, i en hyresrätt.

Andel personer efter boendeform 2019

BoendeformSmåhus, äganderättSmåhus, bostadsrättSmåhus, hyresrättFlerbostadshus, bostadsrättFlerbostadshus, hyresrättSpecialbostad
Småhus, äganderätt48,42,11,61725,41,9

Ålder och livssituation styr boendet

Ålder och livssituation är starkt förknippat till hur vi bor. Under de första fem åren i livet flyttar många barn från flerbostadshus till småhus. Det har ofta att göra med att familjen växer och kräver större ytor. År 2019 bodde 56 procent av barn 0-9 år och 64 procent av 10-19-åringarna i ett småhus.

I övre tonåren börjar barnen dock lämna familjevillan och flytta till eget boende. I åldrarna 20 till 39 år är det därför vanligast att bo i flerbostadshus, med hyresrätt eller bostadsrätt. Mellan 40 till 79 års ålder är det åter vanligast att bo i ett småhus.

När det gäller personer i åldersgruppen 20-29 år liksom för dem över 80 år är andelen i specialbostad relativt hög. Det beror på att studentbostäder och bostäder för äldre ingår i den här kategorin.

Andel personer efter boendeform och ålder 2019

Boendeform-5 år6-12 år13-19 år20-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60-69 år70-79 år80+ år
Småhus, äganderätt47,758,36031,825,238,154,856,155,152,836,9
Småhus, bostadsrätt2,82,52,11,31,52,22,21,922,11,9
Småhus, hyresrätt1,721,91,61,41,51,51,51,51,61,8
Flerbostadshus, bostadsrätt159,79,518,42620,914,315,117,520,122,7
Flerbostadshus, hyresrätt27,923,92334,636,630,923,221,820,519,423,1
Specialbostad0,50,20,68,14,71,50,50,50,71,69,1

Boendet och familjens storlek avgör också hur stort man bor. I genomsnitt har varje person 42 kvadratmeters boyta i Sverige. I familjer som är sammanboende med tre eller fler barn och bor i hyresrättslägenhet i flerbostadshus har varje person i genomsnitt 15 kvm. Som kontrast har gruppen ensamstående kvinnor över 65 som bor i eget småhus 114 kvm var att röra sig på.

Hur vi bor varierar i landet

Det finns vissa skillnader i hur folk bor i olika delar av landet. I storstäder och större städer med kringliggande kommuner är det vanligt att bo i flerbostadshus. Storstadskommunerna finns bland de översta på listan över kommuner med högst andel hushåll som bor i lägenheter i flerbostadshus.

När det gäller kommuner där högst andel hushåll bor i småhus så toppas listan av mindre kommuner, ofta i glesbefolkade områden eller på landsbygden.

Fakta: Boendestatistiken och Lägenhetsregistret

Boendestatistiken har tagits fram med hjälp av ett register som baserar sig på folkbokföringen och Lägenhetsregistret. Det gör det möjligt att presentera heltäckande statistik över hur många hushåll det finns i Sverige och hur folk bor. I kombination kopplar registren samman personer och hushåll med lägenheter.