Till innehåll på sidan

Kort analys

Fler initiativ från folket blir lokala omröstningar

Senast uppdaterad: 2021-10-05

Rovdjur, systembolag, vind- eller vattenkraft är några exempel på vad vi röstat om i våra lokala folkomröstningar genom åren. Men oftast har de handlat om infrastruktur, geografi eller skolfrågor.

Bild: Johnér

Sedan 1980 har 140 lokala folkomröstningar hållits runtom i Sverige. Fram till 2010 har de lokala folkomröstningarna ökat, för att sedan minska något. Under 2000-talets första decennium hölls många lokala folkomröstningar som till stor del berodde på att flera kommuner i Stockholms län röstade om trängselavgifter under denna period.

Ibland handlar det om rovdjur och systembolag

Vilka frågor brukar man rösta om lokalt?

Många omröstningar rör olika trafik- och infrastrukturfrågor. Det är också vanligt att tycka till i skolfrågor, som till exempel att rösta om nya organisationer eller nedläggning av enskilda skolor.

Ibland kan de lokala folkomröstningarna handla om geografiska förändringar som att en del av en kommun föreslås bilda en egen kommun, eller länsbyten och namnbyten. Men de kan också handla om frågor som rör energi - som förvaring av kärnbränsle eller utbyggnad av vindkraft och vattenkraft. Några gånger har man också röstat om försäljning av bostadsbolag, nybyggnationer, rovdjur, systembolag och etablering av fängelser.

Antal lokala folkomröstningar efter fråga 1980-2021

diagram

Källa: Valmyndigheten

Initiativ från folket blev möjliga 1994

Folkinitiativen, som gör det möjligt för kommuninvånare att starta en lokal folkomröstning på eget initiativ, infördes 1994. Initiativen förstärktes 2011 genom att det, för att neka ett folkinitiativ, sedan dess behövs två tredjedels majoritet i kommunfullmäktige. Samtidigt ökades andelen röstberättigade kommuninvånare som behövde ställa sig bakom initiativet för att det ska tas upp i fullmäktige, från fem till tio procent. På senare år har många lokala folkomröstningar kommit till stånd genom så kallade folkinitiativ. Men precis som för de nationella folkomröstningarna är resultatet av omröstningen bara vägledande, så kommunfullmäktige behöver inte gå på folkomröstningens linje i slutändan.

Fakta

Valdeltagandet tenderar att vara högre i de lokala folkomröstningar som genomförts i samband med allmänna val. Men de kan också ligga mitt i en mandatperiod.

Nära 100 kommuner i Sverige har hållit minst en folkomröstning de senaste fyrtio åren, och ett trettiotal kommuner har ordnat två eller fler. Flest omröstningar har Ekerö haft, med fyra stycken. Sedan kommer Ljusnarsberg, Nacka, Södertälje, Tyresö, Täby, Vaxholm, Värmdö och Öckerö som har ordnat tre vardera.

Folkomröstningar - Valmyndigheten

Det förstärka folkinitiativet (skr.se)