Till innehåll på sidan

Kort analys

Vartannat sambopar bor fortfarande ihop efter tio år

Senast uppdaterad: 2022-12-21

En genomgång av de 95 000 par som blev sambor år 2011 visar att knappt hälften fortfarande lever ihop, tio år senare. Lika många har valt att gifta sig som att fortsätta vara sambor, men för de par som har gemensamma barn är det vanligare att ha gift sig.

Ungefär 95 000 olikkönade par blev sambor år 2011. Många flyttar ihop någon gång i 20-30-årsåldern, och så var också fallet bland ungefär hälften av de nyblivna samboparen från 2011. Kvinnorna var något yngre än männen då de flyttade ihop.

Åldersfördelning nyblivna sambopar 2011

sambor-de-senaste-10-åren_1.png

De som blivit sambor vid 80 års ålder eller senare visas inte i diagrammet. De utgör mindre än en procent av paren.

Lika vanligt att vara gift som sambo efter tio år

Av alla par som blev sambor 2011 kan 86 000 följas upp tio år senare. Då bor 49 procent fortfarande ihop, medan 51 procent av paren har separerat. Av de par som fortfarande bor ihop är det lika vanligt att ha gift sig som att ha fortsatt leva som sambor.

– Andelen som separerat är högre för de par som var under 25 år när de flyttade ihop. I övriga åldrar är det ganska små skillnader, säger Karin Lundström, demograf på SCB.

Bland de par som var omkring 30 år när de flyttade ihop är andelen gifta högst. För dem som flyttade ihop i den åldern är det vanligare att vara gifta än att vara sambor, medan det är vanligare att vara sambor än att vara gifta för dem som var äldre än så när de flyttade ihop.

Andel gifta, sambor och separerade år 2021 för par som blev sambor år 2011, efter kvinnans ålder då paret flyttade ihop

sambor-de-senaste-10-åren_2.pngI diagrammet visas de par som flyttat ihop före 60 års ålder. I paren som var 60 år eller äldre är det relativt vanligt att någon har avlidit tio år senare och uppgifterna är därför för osäkra för att redovisas.

– I undersökningen ser vi också att par separerar i mindre utsträckning om mannen är upp till två år äldre än kvinnan. I par där någon av dem har barn sedan tidigare är andelen som separerar högre än om ingen av dem har barn sedan tidigare, säger Karin Lundström.

Fler gifta bland dem med gemensamma barn

Par som har fått gemensamma barn har gift sig i högre utsträckning än par utan gemensamma barn. Av de 42 000 par som fortfarande bor tillsammans efter tio år är det ungefär sju av tio som har gemensamma barn. Av dessa par har 55 procent gift sig och 45 procent är sambor. Bland par utan gemensamma barn har 36 procent gift sig medan 64 procent är sambor.

Åldern då man flyttade ihop har förstås betydelse för om man får barn eller inte, men par med gemensamma barn gifter sig i högre utsträckning, oavsett ålder.

Vanligare att gifta sig i Stockholm, Uppsala och Skåne län

Det finns även regionala skillnader, såväl vad gäller hur vanligt det är att ha separerat efter tio år, hur vanligt det är att ha gift sig som hur vanligt det är att fortfarande leva tillsammans som sambor.

Andelen par som separerat är högst i Gävleborgs län, 55 procent, medan den är lägst i Hallands län, 46 procent.

– I 15 av 21 län är det fler som fortfarande är sambor än som är gifta. Generellt sett är det vanligare att vara sambor i de norra delarna av Sverige, men det finns län med en hög andel sambor även i södra Sverige, säger Karin Lundström.

I Gotlands och Jämtlands län är nära två av tre par av de som fortfarande är sammanboende efter tio år, sambor. I Jönköpings län är det en lika stor andel gifta som sambor, och i fem län är andelen gifta högre än andelen sambor, nämligen i Uppsala, Stockholm, Skåne, Västra Götaland och Östergötlands län.


Andel gifta, sambor och separerade år 2021 för par som blev sambor år 2011, efter län

sambor-de-senaste-10-åren_3.pngLän avser här länet paret bodde i då de flyttade ihop. Länen är sorterade efter andelen separerade.

Fakta

I den här artikeln studeras de cirka 95 000 olikkönade par som blev sambor under 2011. Samkönade sambopar ingår inte undersökningen, eftersom antalet är litet och statistiken därmed blir för osäker för att redovisa. Statistiken bygger på uppgifter från hushållsregistret, som i sin tur bygger på uppgifter om folkbokföring. Som nyblivna sambor räknas de personer som var det den 31 december 2011, men som inte var folkbokförda tillsammans i slutet av 2010.

Paren följdes upp år 2021 för att studera om de fortfarande var sammanboende tio år efter att de flyttat ihop. För paren som bor tillsammans har studerats om de är gifta eller inte. I uppföljningen ingår de par där båda var i livet och folkbokförda i Sverige under 2021. Omkring 9 000 par har exkluderats på grund av att någon har utvandrat eller avlidit mellan 2011 och 2021.

Med barn från en tidigare relation avses barn till en av parterna, oavsett ålder, boende i hushållet eller minderåriga barn, boende i ett annat hushåll, som en av parterna har vårdnad om.

Statistiken berättar historier

Läs fler korta analyser