Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 8.00.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

41 resultat

Statistik, kontakter m.m. Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos Statistikansvarig myndighet
Konkurser och offentliga ackord December 2020 Databas
2021-01-15 Statistiska centralbyrån Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Nystartade företag, kvartal 3:e kvartalet 2020 Databas
Statistiknyhet
2021-01-27 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Konkurser och offentliga ackord Januari 2021 Databas
2021-02-15 Statistiska centralbyrån Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Konkurser och offentliga ackord Februari 2021 Databas
2021-03-15 Statistiska centralbyrån Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Konkurser och offentliga ackord 2020 SM
Statistiknyhet
2021-03-24 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Nystartade företag, kvartal 4:e kvartalet 2020 Databas
Statistiknyhet
2021-04-07 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Konkurser och offentliga ackord Mars 2021 Databas
2021-04-15 Statistiska centralbyrån Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Konkurser och offentliga ackord April 2021 Databas
2021-05-14 Statistiska centralbyrån Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Konkurser och offentliga ackord Maj 2021 Databas
2021-06-15 Statistiska centralbyrån Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Nystartade företag, år 2020 Databas
SM
Statistiknyhet
2021-06-16 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Nystartade företag, kvartal 1:a kvartalet 2021 Databas
Statistiknyhet
2021-07-14 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Konkurser och offentliga ackord Juni 2021 Databas
2021-07-15 Statistiska centralbyrån Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Konkurser och offentliga ackord Juli 2021 Databas
2021-08-16 Statistiska centralbyrån Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Konkurser och offentliga ackord Augusti 2021 Databas
2021-09-15 Statistiska centralbyrån Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2019 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-09-17 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Utländska företag 2019 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-09-21 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Nystartade företag, kvartal 2:a kvartalet 2021 Databas
Statistiknyhet
2021-10-06 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Forskning och utveckling i internationella företag 2019 SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-10-08 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Statistiska centralbyrån Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Konkurser och offentliga ackord September 2021 Databas
2021-10-15 Statistiska centralbyrån Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Konkurser och offentliga ackord Oktober 2021 Databas
2021-11-15 Statistiska centralbyrån Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser