Till innehåll på sidan

Om SCB

SCB:s främsta uppgift är att förse användare och kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Det gör vi i huvudsak på uppdrag av regeringen och olika myndigheter. Vi har även kunder i det privata näringslivet och bland forskare.

Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Det innebär att vi ska utveckla, framställa och sprida statistiken. Dessutom ska vi samordna systemet för den officiella statistiken i Sverige.

Vi bedriver också långsiktiga samarbetsprojekt med statistikbyråer i utvecklingsländer, som finansieras av Sida.

SCB har lite drygt 1 000 medarbetare och finns i både Solna och Örebro, samt som fältintervjuare som samlar in uppgifter till våra undersökningar runtom i landet. Totalt omsätter verksamheten över en miljard kronor årligen, varav hälften är statligt anslag. SCB är en myndighet under Finansdepartementet.

Uppgiftslämnarna viktiga för statistiken

Statistiken som vi tar fram bygger i stor utsträckning på uppgifter som företag, myndigheter och enskilda personer lämnar till oss i olika undersökningar.

Uppgiftslämnarna är mycket viktiga för statistikens kvalitet. Vi jobbar därför ständigt med att underlätta möjligheterna att bidra till statistiken.

SCB:s miljöarbete

SCB arbetar med hjälp av ett miljöledningssystem systematiskt med att försöka minska myndighetens miljöpåverkan. Läs mer på länken nedan.

Miljöarbete

SCB:s siffror berättar om Sverige

På tal om Sverige

SCB:s statistik berättar om förhållandena i Sverige. Genom att delta i våra undersökningar bidrar du till att skapa ett bättre underlag för beslut om framtiden.