Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 8.00.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

28 resultat

Statistik, kontakter m.m. Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos Statistikansvarig myndighet
Arbetskraftsundersökningarna 4:e kvartalet 2022 Statistiknyhet
2023-02-07 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Arbetskraftsundersökningarna Januari 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-02-17 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Arbetskraftsundersökningarna 2022 SM
Statistiknyhet
2023-02-28 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Arbetskraftsundersökningarna Februari 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-03-17 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Arbetskraftsundersökningarna 2023, Tema 1 2023 Rapport
2023-03-28 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Arbetskraftsundersökningarna 2023 Statistiknyhet
2023-03-28 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Arbetskraftsundersökningarna Mars 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-04-26 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Arbetskraftsundersökningarna 1:a kvartalet 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-04-26 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Arbetskraftsundersökningarna 1:a kvartalet 2023 Statistiknyhet
2023-05-11 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Arbetskraftsundersökningarna April 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-05-25 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Arbetskraftsundersökningarna 2023, Tema 2 2023 Rapport
Statistiknyhet
2023-06-13 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Arbetskraftsundersökningarna Maj 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-06-21 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Arbetskraftsundersökningarna Juni 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-07-28 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Arbetskraftsundersökningarna 2:a kvartalet 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-07-28 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Arbetskraftsundersökningarna 2:a kvartalet 2023 Statistiknyhet
2023-08-17 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån