Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Färre sommarbröllop under coronarestriktionerna

Senast uppdaterad: 2022-03-29

Under pandemiåren 2020 och 2021 genomfördes 26 procent färre vigslar i Sverige. Störst var skillnaden, jämfört med åren före, under sommaren då det vanligtvis är många som gifter sig.

Istock

Under stora delar av pandemiåren 2020 och 2021 var större fester begränsade, bland annat av olika restriktioner för hur många gäster man fick ha. Nu när SCB:s statistik över befolkningen 2020 och 2021 är klar kan man se att restriktionerna också påverkade hur många vigslar som genomfördes.

Antal giftermål per månad och år 2015-2021

  Medelvärde 2015-2019 2020 2021
Januari 2 403 2 053 1 603
Februari 2 809 3 607 2 017
Mars 2 576 1 888 2 040
April 2 880 1 840 1 985
Maj 5 000 3 421 3 460
Juni 7 025 4 086 4 091
Juli 7 716 4 661 6 113
Augusti 8 314 5 980 6 091
September 5 012 3 517 3 976
Oktober 3 082 3 057 3 191
November 2 319 1 917 2 154
December 2 445 1 564 2 174
  51 581 37 591 38 895

Hur många bröllop som hålls varierar lite mellan åren. För att få en bild av hur stor påverkan var kan man jämföra totala antalet vigslar under pandemiåren med ett genomsnitt av antalet vigslar de fem föregående åren. Pandemiåret 2020 var det 37 591 vigslar i Sverige, och 2021 var det 38 895. Det är 26 procent färre än de föregående fem åren. Då hölls i genomsnitt 51 581 vigslar.

– Antalet vigslar per år har sjunkit under en period, men att det är över 10 000 färre vigslar 2020 och 2021 tyder på att coronapandemin, och restriktionerna, haft en stor påverkan, säger Malin Forsberg som är statistiker på SCB.

Skillnaderna störst på sommaren

I Sverige är det vanligast att gifta sig under våren och sommaren. Även under pandemin har det varit flest vigslar i augusti, även om de varit betydligt färre. Den största skillnaden mellan pandemin och de föregående åren var i juni 2020, då var det var över 40 procent färre vigslar järmfört med åren 2015-2019.

Antal giftermål per månad och år 2015-2021

Äktenskap per månad och år 2015-2021

Det är däremot färre som gifter sig på hösten och då var också skillnaderna mindre mellan tiden före och åren under pandemin. Det var faktiskt till och med något fler vigslar i oktober 2021 jämfört med snittet för de fem åren före pandemin. Det är den enda månaden där det inte varit färre vigslar under pandemin jämfört med åren innan. Detta har dock delvis att göra med att det var fem lördagar i oktober 2021.

Många lördagar ger fler bröllop

Hur många som gifter sig en särskild månad påverkas nämligen också av hur många lördagar det är i månaden. Lördagar är den vanligaste dagen för vigsel, och det gör stor skillnad om det är fyra eller fem lördagar i en månad.

 Den effekten syns i februari 2020, säger Malin Forsberg, då det var ovanligt många vigslar för februari månad. Det beror delvis på att det var skottår, och fem lördagar i månaden. Flest var det dock på fredagen den 14 februari som är alla hjärtans dag, följt av lördag 29 februari som är skottdagen. Sedan var det också många som gifte sig andra datum för att få bröllopsdag den 2, 20 och 22 februari 2020.

Fakta: Giftermålen och skilsmässorna baseras på samtliga folkbokförda i Sverige som under året har gift eller skilt sig.

Antal giftermål efter månad och år i SCB:s statistikdatabas

Text- och innehållsansvariga