Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Vanligaste lägenheten i landet är en tvåa

Senast uppdaterad: 2022-08-08

Hösten är något av en flyttsäsong. En del får nytt jobb i en annan del av landet, andra börjar på högskolan långt hemifrån. I Sverige finns det nästan 5,1 miljoner bostäder, varav hälften är lägenheter.

Den vanligaste lägenheten i flerbostadshus är en tvårummare med kök, följt av tre rum och kök. De här två lägenhetstyperna utgör 68 procent av bostadsbeståndet i landets flerbostadshus.

I flerbostadshus är det vanligast med hyresrätter, det finns 1,5 miljoner lägenheter med den upplåtelseformen. Knappt 1,1 miljoner lägenheter är bostadsrätter.

– Hyresrätten dominerar i åtta av de tio befolkningsmässigt största kommunerna. Av dessa tio är det bara i Uppsala och Stockholm som bostadsrätten är vanligare. Örebro hör till de kommuner som har störst andel hyresrätter, säger Martin Verhage, statistiker på SCB.

Andel hyresrätter och bostadsrätter i landets 10 befolkningsmässigt största kommuner i procent

Kommun Andel hyresrätter Andel bostadsrätter
Örebro  77 23
Norrköping 69 31
Linköping 67 33
Helsingborg 64 36
Jönköping 63 37
Göteborg 62 38
Malmö 52 48
Västerås 51 49
Stockholm 43 57
Uppsala 38 62

Snittstorleken på lägenheter i flerbostadshus är 67 kvm.

– Riktigt så här stora är inte landets studentlägenheter, de har i snitt en yta på 28 kvadratmeter. Flest studentlägenheter finns det förstås i de stora universitetsstäderna, säger Martin Verhage.

Kommuner med flest antal studentlägenheter

Kommun Antal
Uppsala 12 433
Stockholm 12 387
Göteborg 11 608
Lund 9 789
Umeå 7 072
Linköping 5 389
Växjö 3 980
Örebro 3 250
Malmö 3 144
Jönköping 3 108

Alla bor inte i lägenheter. Det finns också 2,1 miljoner så kallade småhus i Sverige, till exempel villor och radhus.

Äganderätt är vanligast för småhus. Den upplåtelseformen har 91 procent av beståndet eller drygt 1,9 miljoner av småhusen. Det förekommer även hyresrätter och bostadsrätter i småhus. Antalet hyresrätter uppgår till 93 421 medan antalet bostadsrätter i småhus är 100 199.

Fakta: Om statistiken

Statistiken baseras på lägenhetsregistret som är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Registret förvaltas av Lantmäteriet, som också är ansvarig myndighet. SCB bearbetar lägenhetsuppgifterna från Lantmäteriet för att producera hushålls-, boende, och bostadsstatistik.

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras som lägenheter.

Upplåtelseform utgår från ägarförhållandet och inte hur de boende förfogar över lägenheterna.

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Specialbostäder definieras som bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder.

Länkar

Nästan 5,1 miljoner bostäder i landet

Hushåll i flerbostadshus ökade mest under 2021

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB