Till innehåll på sidan

Sök

Äldre innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 40 resultat.

 1. MIR2007:1 Vattendistriktens ekonomiska strukturer och miljöpåverkan 1995–2005 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2007
  Ämnesområde: Miljö
  Statistikserie: MI71 - Miljöräkenskaper
 2. MIR2008:1 Environmental economic indicators in the Swedish state budget 1995–2006 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2008
  Ämnesområde: Miljö
  Statistikserie: MI71 - Miljöräkenskaper
 3. MIR2007:2 Miljöekonomiska indikatorer i statsbudgeten 1995–2006 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2007
  Ämnesområde: Miljö
  Statistikserie: MI71 - Miljöräkenskaper
 4. Koldioxidutsläpp från svensk slutlig konsumtion 1995–2009 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2014
  Ämnesområde: Miljö
  Statistikserie: MI71 - Miljöräkenskaper
 5. Carbon dioxide emissions from Swedish final consumption 1995–2009 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2015
  Ämnesområde: Miljö
  Statistikserie: MI71 - Miljöräkenskaper
 6. Vattendistriktens ekonomiska struktur och miljöpåverkan 1995–2011 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2013
  Ämnesområde: Miljö
  Statistikserie: MI71 - Miljöräkenskaper
 7. Miljöekonomiska profil och prognoser för vattendistrikten – ekonomiska analyser enligt ramdirektivet för vatten [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2005
  Ämnesområde: Miljö
  Statistikserie: MIFT - Övrig publicering under ämnesområde Miljö
 8. MIR2000:2 Environmental protection expenditure in industry 1997 – results from a Swedish pilot study [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2008
  Ämnesområde: Miljö
  Statistikserie: MI71 - Miljöräkenskaper
 9. MIR2000:3 Environmental taxes and environmentally damaging subsidies [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2008
  Ämnesområde: Miljö
  Statistikserie: MI71 - Miljöräkenskaper
 10. Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag – fördelade per vattendistrikt [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2005
  Ämnesområde: Miljö
  Statistikserie: MIFT - Övrig publicering under ämnesområde Miljö
Visa