Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 704 resultat.

 1. mi1301-2018-markrakenskaper-per-bransch.xlsx

  Innehåll-Content Kalkylblad Tabell (T) / Diagram (D) Worksheet Table (T) / Figure (F) 1 Markägare, per bransch (SNI 2007), marktyp och kommun (T) år 2018 1 Land owner, by industry (NACE rev 2), land type and municipality (T), year 2018 2 Markä...

 2. MI1301-2015A01-markrakenskaper-per-bransch.xlsx

  Innehåll-Content Kalkylblad Tabell (T) / Diagram (D) Worksheet Table (T) / Figure (F) 1 Markägare, per bransch (SNI 2007), marktyp och kommun (T) år 2015 och 2011 1 Land owner, by industry (NACE rev 2), land type and municipality (T), year 2015 ...

 3. Miljöräkenskaper

  Miljöräkenskaper beskriver samband mellan miljö och ekonomi. Det utgår från branscher, hushåll och offentliga myndigheter. De områden som hittills ingår är utsläpp till luft och vatten, avfall, energianvändning, materialflöden, kemikalier, miljöskyddskost...

 4. Användning av biobränslen ökar

  Användning av biomassa av totala bränsleanvändning i den svenska ekonomin har ökat från 37 procent 2008 till 47 procent 2017. Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin och hushållen har minskat med ungefär 12 procent 2008-2017...

 5. Beskrivning av statistiken - Miljöräkenskaper – Miljöräkenskaper – Kemikalieindikatorer 2013

 6. Beskrivning av statistiken - Miljöräkenskaper – Miljömotiverade subventioner 2012

 7. MI1301_DO_2014.pdf

 8. Rapport: Ny metod för aktuella miljöräkenskaper – kvartalsvisa utsläpp till luft

 9. Beskrivning av statistiken - Miljöräkenskaper – Miljöräkenskaper – Miljöskatter 2014

 10. Miljöräkenskaper – Miljösektorn, 2015

Visa