Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 49 367 resultat.

 1. Allmän månadsstatistik. Årgång 21. Nr 1-6 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 21. No 1-6

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1993 - 1993
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
 2. BI.A0.51.02 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. I. 2. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för åren 1851 med 1855. Andra afdelningen innehållande folkmängden den 31 december 1855 i rikets särskilda a...

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1851 - 1855
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 3. BI.A0.56.03 - Bidrag till Sveriges Officiela Statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. II. 3. Statistiska Centralbyråns underdåniga berättelse för åren 1856 - 1860. Tredje och sista afdelningen: innehållande folkmängden den 31 december 1860 efter ...

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1856 - 1860
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 4. BI.A0.72 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XIV. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1872

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1872
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 5. BI.A0.76.011 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XVIII. Statistiska centrallbyråns underdåniga berättelse för år 1876. Några grunddrag av Sveriges befolkningsstatistik för åren 1748-1875

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1748 - 1875
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 6. BI.A0.76 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XVIII. Statistiska centralbyrån underdåniga berättelse för år 1876

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1876
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 7. Allmän månadsstatistik. Årgång 2. Nr 1-6 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 2. No 1-6

  Författare:
  Tidsperiod: 1964 - 1964
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
 8. Allmän månadsstatistik. Årgång 3. Nr 1-6 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 3. No 1-6

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1965 - 1965
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
 9. Allmän månadsstatistik. Årgång 4. Nr 1-6 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 4. No 1-6

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1966 - 1966
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
 10. Allmän månadsstatistik. Årgång 4. Nr 7-12 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 4. No 7-12

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1966 - 1966
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
Visa