Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 1 435 resultat.

 1. Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP)

  Statistiken visar lönenivå, lönestruktur och löneutveckling inom privat sektor. Statistiken redovisas per kön, ålder, region, näringsgren, yrke och utbildning uppdelad på arbetare respektive tjänstemän. Motsvarande lönestatistik redovisas även för offentl...

 2. Lämna uppgifter - Lönestrukturstatistik för privat sektor (SLP)

  Undersökningen genomförs årligen i syfte att belysa löneförhållanden för olika kategorier som yrkesgrupper, näringsgrenar, åldersgrupper etc. inom den privata arbetsmarknaden.

 3. Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP)

 4. Statistikens framställning Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2021

 5. AM0103_BS_2015.pdf

 6. Statistikens dramställning, Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2019

 7. Statistikens framställning-Labour Cost Index (LCI)-för privat sektor 2021, kvartal

 8. Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) 2010 Beskrivning av statistiken

 9. AM0103_BS_2005.pdf

 10. AM0301_BS_2006.pdf

Visa