Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 1 983 resultat.

 1. Konjunkturstatistik över vakanser (KV)

  Statistiken baseras på en urvalsundersökning till företag och ger information om efterfrågan på outnyttjad arbetskraft och lediga jobb fördelat på näringsgren, region och storleksklass. Variablerna som redovisas är antalet lediga jobb, antalet vakanser, r...

 2. Lämna uppgifter - Konjunkturstatistik över vakanser, offentlig sektor (KVO)

  Undersökningen beskriver tillgång och efterfrågan på arbetskraft branschvis och regionalt. Uppgifter ska redovisas månadsvis eller kvartalsvis, beroende på hur många anställda som finns på arbetsstället.

 3. Lämna uppgifter - Konjunkturstatistik över vakanser, privat sektor (KVP)

  Undersökningen beskriver efterfrågan på arbetskraft både branschvis och regionalt samt visar förhållandet mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraften.

 4. AM0701_BS_2016_PA_160510.pdf

 5. AM0701_BS_2013.pdf

 6. Konjunkturstatistik över vakanser (KV) 2014 Beskrivning av statistiken

 7. AM0701_BS_2006.pdf

 8. AM0701_BS_2007.pdf

 9. AM0701_BS_2010.pdf

 10. AM0701_BS_2008.pdf

Visa