Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 1 198 resultat.

 1. Jordbruksmarkens användning

  Statistiken visar areal åkermark fördelat på bland annat spannmål, baljväxter, grönfoder och vall, potatis, sockerbetor och oljeväxter samt areal betesmark. Arealerna är fördelade per län, produktionsområde samt storleksgrupp åkermark och storleksgrupp jo...

 2. JO0104_BS_2013.pdf

 3. Ekologisk växtodling 2010 Beskrivning av statistiken

 4. Jordbruksmarkens användning 2007 Beskrivning av statistiken

 5. JO0113_BS_2012.pdf

 6. Jordbruksmarkens användning 2008 Beskrivning av statistiken

 7. Jordbruksmarkens användning 2009 preliminär Beskrivning av statistiken

 8. JO0104_BS_2010.pdf

 9. JO0113_BS_2013.pdf

 10. JO0104_BS_2014.pdf

Visa