Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 1 586 resultat.

 1. LE0108 Tabellbilaga IT bland individer 2017 - reviderad 2018-01-09.xlsx

  Innehåll Privatpersoners användning av datorer och internet 2017, SCB Tabellbilaga Förfrågningar kring statistiken Tabell1 Har tillgång till dator hemma Vid frågor kring statistiken kontakta Jonas Valdringer eller Sara Kebrit på SCB Tabell2 Har inte...

 2. Befolkningens it-användning

  Statistiken visar privatpersoners tillgång till och användning av it, som dator och internet i hemmet, till exempel utifrån ålder. Undersökningen är gemensam för EU-länderna vilket betyder att du på Eurostats webbplats kan göra jämförelser mellan Sverige ...

 3. Befolkningens it-användning

  Sida för uppgiftslämnare för undersökningen It-användning bland individer. Undersökningen It-användning bland individer genomförs årligen på uppdrag av Näringsdepartementet och Finansdepartementet samt Eurostat. Syftet är att mäta och belysa hur befolknin...

 4. Mer än en tredjedel av befolkningen har fått e-post från bedragare

  95 procent av Sveriges befolkning, eller 7,7 miljoner personer i åldrarna 16—85 år, har tillgång till internet. Under det senaste året har nästan 200 000 av dessa upplevt ekonomisk förlust till följd av identitetsstöld, e-postmeddelanden från bedragare...

 5. LE0108_BS_2015.pdf

 6. IT bland individer, 2016

 7. LE0108_BS_2011.pdf

 8. Kvalitetsdeklaration Befolkningens it-användning (BITA) 2019

 9. Beskrivning av statistiken 2009 IT bland individer

 10. IT bland individer 2010 Beskrivning av statistiken

Visa