Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 754 resultat.

 1. Utsläpp till vatten och slamproduktion – Kommunala reningsverk, skogsindustri samt viss övrig industri

  Naturvårdsverket ansvarar för framtagande av data vartannat år om utsläpp till vatten i Sverige från större punktkällor. Dels handlar det om tillståndspliktiga kommunala reningsverk samt massa- och pappersindustrin och viss övrig kustindustri med rening i...

 2. beskrivning av statistiken 2006 Utsläpp till vatten och slamproduktion

 3. Utsläpp till vatten och slamproduktion 2010 Beskrivning av statistiken

 4. MI0106_BS_2012.pdf

 5. Beskrivning av statistiken Utsläpp till vatten och slamproduktion - Kommunala reningsverk, massa- och pappersindustri samt viss övrig industri 2014

 6. Beskrivning av statistiken 2004 Utsläpp till vatten och slamproduktion

 7. Beskrivning av statistiken

 8. Utsläpp till vatten och slamproduktion 2016 Kvalitetsdeklaration

 9. Kvalitetdeklaration Utsläpp till vatten och slamproduktion 2018

 10. Statistiskt meddelande-Utsläpp till vatten och slamproduktion 2018

Visa