Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 605 resultat.

 1. Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige

  Statistiken ger en samlad bild av hur vattenanvändningen ser ut i samhället, till exempel hur mycket grundvatten, ytvatten och havsvatten som tas ut och hur mycket vatten som används av hushåll, industri, jordbruk och övriga användare.

 2. Lämna uppgifter - Industrins vattenanvändning

  Undersökningen genomförs vart femte år och avser industrins vattenuttag från egna vattentäkter och inköpt vatten, användningen av vatten för olika ändamål samt vattenutsläpp.

 3. Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2005 Beskrivning av statistiken

 4. Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2015 Kvalitetsdeklaration

 5. Beskrivning av statistken Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige Vatten-och avloppslösningar 2014

 6. Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2010 Beskrivning av statistiken

 7. Markanvändningen i Sverige 2015

 8. Vattenanvändningen i Sverige 2015

 9. Industrins vattenanvändning 2015

  Information om Publikationen
  Artikelnummer: MI16SM1601, Produktnummer: MI0902, Produktionsomgång: 2015A01

 10. Industrins vattenanvändning 2010

  Information om Publikationen
  Artikelnummer: MI16SM1101, Produktnummer: MI0902, Produktionsomgång: 2010A01

Visa