Till innehåll på sidan

Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-06-14

Statistiken ger en samlad bild av hur vattenanvändningen ser ut i samhället, till exempel hur mycket grundvatten, ytvatten och havsvatten som tas ut och hur mycket vatten som används av hushåll, industri, jordbruk och övriga användare.

Statistiknyheter

Små förändringar i vattenanvändningen

2022-11-30

Den totala vattenanvändningen i Sverige under 2020 var i stort sett oförändrad jämfört med 2015. Dock finns inom vissa användarkategorier större skillnader. Mest påtagligt är ökningen av vattenanvändningen inom jordbruket samt minskningen av havsvattenanvändning inom industrin.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2020 Rapport 2022-11-30
Industrins vattenanvändning 2020 Uttag, användning och utsläpp av vatten i industrisektorn Rapport 2021-10-15
Vattenanvändningen i Sverige Rapport 2017-10-09
Industrins vattenanvändning 2015 SM 2016-09-19
Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2010 SM 2012-11-07
Industrins vattenanvändning 2010 SM 2011-11-08

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Vattenuttag och vattenanvändning

Industrins vattenanvändning

Jordbrukets vattenanvändning

Vatten- och avloppsförhållanden

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Vattenuttag och vattenanvändning

Industrins vattenanvändning

Jordbrukets vattenanvändning

Vatten- och avloppsförhållanden

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström

Telefon
010 479 40 31

Linus Rispling

Telefon
010-479 45 69

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/mi0902