Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 1 541 resultat.

 1. Befolkningens utbildning

  Statistiken visar bland annat utbildningens nivå och inriktning efter kön, ålder och nationell bakgrund. För in- och utvandrare visas även utflyttningsland och invandringsår respektive inflyttningsland och utvandringsår.

 2. Beskrivning av Kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning

  På uppdrag av Skolverket genomför SCB årligen en insamling av kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning.

 3. Lämna uppgifter - Utbildning i annat land än Sverige

  Syftet med undersökningen är att förbättra utbildningsstatistiken. Enkäter skickas varje år till de utrikes födda i åldern 20-59 år som invandrat till Sverige under det senaste året och saknar uppgift om högsta utbildning i utbildningsregistret (UREG). Sy...

 4. UF0506_BS_2005.pdf

 5. UF0506_BS_2007.pdf

 6. Metadata_mål_4_2021.pdf

 7. UF0506_BS_2009.pdf

 8. UF0506_BS_2006.pdf

 9. Statistikens framställning: Demografisk analys – Livslängdstabeller efter utbildningsnivå 2012–2018

 10. Befolkningens utbildning 2016 Kvalitetsdeklaration

Visa