Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Arbetsmarknaden för personer med låg utbildning 2005–2016

Serie:
AM110 - Arbetskraftsundersökningarna – Tema
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-am110sm1704_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-11-21
Förfrågningar:

Pär Sandberg

010-479 47 35

par.sandberg@scb.se

Magda Tordenmalm

010-479 43 64

magda.tordenmalm@scb.se