Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Nästa publicering: 2019-04-18

Statistiken beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15–74 år. AKU visar bland annat antal och andel sysselsatta respektive arbetslösa per månad, kvartal och år. Det är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten och står för det officiella arbetslöshetstalet.

Nyckeltal för Sverige

Arbetskraftstalet

72,7 %

Referenstid: februari 2019

0,5 %-enheter

jämfört med samma period föregående år

Arbetslöshet

6,6 %

Referenstid: februari 2019

0,3 %-enheter

jämfört med samma period föregående år

Sysselsatta av befolkningen

68,0 %

Referenstid: februari 2019

0,3 %-enheter

jämfört med samma period föregående år

Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat)

73,5 %

Referenstid: februari 2019

Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat)

6,2 %

Referenstid: februari 2019

Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat)

68,9 %

Referenstid: februari 2019

Statistiknyheter

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), februari 2019

2019-03-14

Antalet sysselsatta ökade med 54 000 i februari 2019, icke säsongrensat, medan arbetslöshetstalet var 6,6 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen ökade och att arbetslösheten minskade till 6,2 procent.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Arbetsmarknadssituationen för flyktingar och flyktinganhöriga 2010–2018 SM 2019-03-05
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2018 SM 2019-02-21
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 4:e kvartalet 2018 SM 2019-02-12
Jämförande studie AKU och Af 2016 – Arbetslöshetstid i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) och tid utan arbete på Arbetsförmedlingen (Af) Rapport 2018-11-13
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 3:e kvartalet 2018 SM 2018-11-06
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Ungas situation på arbetsmarknaden 2016 SM 2018-10-02
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2:a kvartalet 2018 SM 2018-08-28
Sysselsatta och arbetade timmar i AKU och NR. Bakgrundsfakta – arbetsmarknad och utbildning 2016:1 Rapport 2018-07-11
Employed and hours worked in Labour Force Surveys and National Accounts. Background Facts – Labour and Education Statistics 2016:1 Rapport 2018-07-11
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Personer i åldern 20–64 år ofrivilligt utan arbete, 2005–2017 SM 2018-05-31
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 1:a kvartalet 2018 SM 2018-05-17
Over- and undercoverage in the Labour Force Survey (LFS) – a register-based study Rapport 2018-04-23
Analysis on nonresponse bias for the Swedish Labour Force Surveys (LFS) Rapport 2018-04-23
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2017 SM 2018-02-22
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 4:e kvartalet 2017 SM 2018-02-13
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Arbetslösa som avvaktar ett arbete SM 2018-01-30
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Arbetsmarknaden för personer med låg utbildning 2005–2016 SM 2017-11-21
Arbetskraftsundersökningarna 3:e kvartalet 2017 SM 2017-11-07
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Arbetade timmar SM 2017-09-12
Arbetskraftsundersökningarna 2:a kvartalet 2017 SM 2017-08-29
Bakgrundsfakta: Över- och undertäckning i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – en registerbaserad studie Rapport 2017-05-31
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Arbetsmarknaden för unga under sommarmånaderna SM 2017-05-30
Bakgrundsfakta: Analys av bortfallsbias avseende Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Rapport 2017-05-29
Arbetskraftsundersökningarna 1:a kvartalet 2017 SM 2017-05-16
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Latent arbetssökande 2005–2016 SM 2017-02-27
Arbetskraftsundersökningarna 2016 SM 2017-02-23
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 4:e kvartalet 2016 SM 2017-02-14
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Sysselsatta efter näringsgren 2006–2015 SM 2016-11-22
Arbetskraftsundersökningarna 3:e kvartalet 2016 SM 2016-11-08
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Arbetsmarknadssituationen för heltidsstuderande 2005–2015 SM 2016-09-20
Arbetskraftsundersökningarna 2:a kvartalet 2016 SM 2016-08-30
Jämförande studie AKU och Af 2015 Rapport 2016-06-30
Sysselsatta och arbetade timmar i AKU och NR Rapport 2016-06-22
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Mäns och kvinnors arbetsmarknad åren 2001–2016 SM 2016-05-26
Arbetskraftsundersökningarna 1:a kvartalet 2016 SM 2016-05-12
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Arbetsmarknadssituationen för migranter och deras barn 2014 SM 2016-03-01
Arbetskraftsundersökningarna 2015 SM 2016-02-23
Arbetskraftsundersökningarna 4:e kvartalet 2015 SM 2016-02-16
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Undersysselsatta 2005–2014 SM 2015-11-17
Arbetskraftsundersökningarna 3:e kvartalet 2015 SM 2015-11-03
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Frånvaromönster – annorlunda under mästerskap? SM 2015-09-22
Bakgrundsfakta: Bortfallsmönster i AKU Rapport 2015-09-03
Arbetskraftsundersökningarna 2:a kvartalet 2015 SM 2015-08-27
Bakgrundsfakta: Measurement errors study in the Swedish labour force surveys Rapport 2015-08-24
Bakgrundsfakta: Estimating household-related parameters in the Swedish LFS – theory and practice Rapport 2015-08-12
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Den regionala arbetsmarknaden och flyttar över länsgränserna SM 2015-05-26
Arbetskraftsundersökningarna 1:a kvartalet 2015 SM 2015-05-12
Bakgrundsfakta: Flow statistics – an early indicator of turning points on the labour market? Rapport 2015-04-30
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Utvecklingen av tidsbegränsat anställda SM 2015-02-24
Arbetskraftsundersökningarna 2014 SM 2015-02-17
Arbetskraftsundersökningarna 4:e kvartalet 2014 SM 2015-02-10
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Övergången från arbete till pension 2012 SM 2014-11-18
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2014 SM 2014-11-06
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden sedan finanskrisen SM 2014-09-02
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2014 SM 2014-08-26
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Utrikes föddas arbetsmarknadssituation 2005–2013 SM 2014-06-11
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2014 SM 2014-05-13
Bakgrundsfakta: Mätfelsstudie i AKU Rapport 2014-03-25
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2013 – Tema: Det outnyttjade arbetskraftsutbudet, 2001–2013 SM 2014-02-25
Bakgrundsfakta: Metod för estimation vid sammanslagning av urval med olika design i arbetskraftsundersökningarna Rapport 2014-02-13
Arbetskraftsundersökningarna 2013 SM 2014-02-11
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2013 SM 2014-02-06
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2013 – Tema: Risker för långtidsarbetslöshet SM 2013-11-25
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2013 SM 2013-10-29
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2013 – Tema: Sysselsättningens och arbetskraftsdeltagandets utveckling i Europa SM 2013-09-17
Bakgrundsfakta: Arbetskraftsundersökningarnas (AKU) och Arbetsförmedlingens (AF) arbetslöshetsstatistik – En jämförande studie Rapport 2013-09-12
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2013 SM 2013-08-27
Bakgrundsfakta: Länkning av centrala serier i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 1970–1986 Rapport 2013-08-27
Bakgrundsfakta: Deltidssysselsatta arbetssökande Rapport 2013-08-27
Bakgrundsfakta: Part-time employed job seekers Rapport 2013-08-27
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2013 – Tema: Ungdomsarbetslöshet – En europeisk jämförelse SM 2013-06-05
Bakgrundsfakta: Revising Surveys – Linking Old and New Data Rapport 2013-05-23
Bakgrundsfakta: Consistent Seasonal Adjustment Rapport 2013-05-23
Bakgrundsfakta: Youth unemployment – comparability in statistics between a number of European countries Rapport 2013-05-23
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2013 SM 2013-05-06
Bakgrundsfakta: Ungdomsarbetslöshet – jämförbarhet i statistiken mellan ett antal europeiska länder Rapport 2013-04-02
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2012 – Tema: Arbetad tid 2012 – Hur mycket arbetar vi och när? SM 2013-02-26
Arbetskraftsundersökningarna 2012 SM 2013-02-11
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2012 SM 2013-02-07
Bakgrundsfakta: Linking a system of time series, Recalculation of Labour Force Surveys 1987–1992 Rapport 2012-12-18
Bakgrundsfakta: Actual Hours Worked in the Swedish LFS – Four articles Rapport 2012-12-10
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2012 SM 2012-11-20
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2012 – Tema: Utvecklingen för personer ej i arbete 2005–2012 SM 2012-11-20
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2012 – Tema: Hur mycket jobbar vi i Sverige? SM 2012-09-18
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2012. Korrigerad 2012-09-27 SM 2012-08-28
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2012 SM 2012-05-29
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2012 – Tema: Personer utanför arbetskraften i åldern 15–74 år SM 2012-05-29
Arbetskraftsundersökningarna 2011 SM 2012-02-29
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2011 SM 2012-02-23
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2011 – Tema: Sysselsättning och arbetad tid i konjunkturförloppet SM 2012-02-23
Bakgrundsfakta: Urvals- och estimationsförfarandet i de svenska arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2005– Rapport 2011-11-25
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2011 SM 2011-11-15
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2011 – Tema: Långtidsarbetslöshet bland personer i åldern 15–74 år SM 2011-11-15
Bakgrundsfakta: Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 50 år – Fyra forskarperspektiv på arbetsmarknaden Rapport 2011-09-30
Bakgrundsfakta: Recruitment Statistics from the Swedish Labour Force Surveys Rapport 2011-09-26
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2011 SM 2011-08-30
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2011 – Tema: Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år SM 2011-08-30
Bakgrundsfakta: Basic principles for Labour Force Surveys (LFS) and labour market statistics Rapport 2011-06-22
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2011 SM 2011-05-24
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2011 – Tema: Externrekryterade 2005–2011 SM 2011-05-24
Arbetskraftsundersökningarna 2010 SM 2011-02-24
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2010 med Temadel: Arbetsmarknaden ur ett regionalt perspektiv 2001–2010 SM 2011-02-21
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2010 SM 2010-12-09
Bakgrundsfakta: Rekryteringsstatistik från Arbetskraftsundersökning (AKU) Rapport 2010-12-09
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2010 SM 2010-08-31
Bakgrundsfakta: Principiella grunder för Arbetskraftsundersökningarna (AKU) och arbetsmarknadsstatistiken Rapport 2010-05-25
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2010 – Tema: Hur två kriser påverkade arbetsmarknaden SM 2010-05-25
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2010 SM 2010-05-20
Arbetskraftsundersökningarna 2009 SM 2010-03-04
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2009 – inkl. Tema: Undersysselsatta SM 2010-02-23
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2009 – Tema: Utrikes föddas arbetsmarknadssituation 2008 SM 2009-11-25
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2009 SM 2009-11-05
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2009 – inkl. Tema: Att jämföra ungdomsarbetslösheten i Europa SM 2009-08-20
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2009 – inkl. Tema: Ungdomsarbetslöshet SM 2009-05-07
Arbetskraftsundersökningarna 2008 SM 2009-02-26
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2008 SM 2009-02-12
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2008 SM 2008-10-28
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2008 SM 2008-08-27
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2008 SM 2008-05-09
Arbetskraftsundersökningarna 2007 SM 2008-03-03
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2007 SM 2008-02-08
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2007 SM 2007-11-08
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2007 SM 2007-08-24
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2007 SM 2007-05-15
Arbetskraftsundersökningarna 2006 SM 2007-02-22
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2006 SM 2007-02-08
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2006 SM 2006-11-09
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2006 SM 2006-08-22
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2006 SM 2006-05-17
Arbetskraftsundersökningarna 2005 SM 2006-04-07
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2005 SM 2006-02-09
Bakgrundsfakta: Flow Statistics from the Swedish Labour Force Survey Rapport 2005-12-06
Bakgrundsfakta: Flödesstatistik från AKU Rapport 2005-11-16
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2005 SM 2005-11-10
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2005 SM 2005-08-19
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2005 SM 2005-05-24
Arbetskraftsundersökningarna 2004 SM 2005-03-10
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2004 SM 2005-02-10
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2004 SM 2004-11-04
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2004 SM 2004-08-12
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2004 SM 2004-05-13
Arbetskraftsundersökningarna 2003 SM 2004-03-25
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2003 SM 2004-02-26
Arbetskraftsundersökningen i december 2003 SM 2004-02-03
Arbetskraftsundersökningen i november 2003 SM 2003-12-18
Arbetskraftsundersökningen i oktober 2003 SM 2003-11-20
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2003 SM 2003-11-10
Arbetskraftsundersökningen i september 2003 SM 2003-10-27
Arbetskraftsundersökningen i augusti 2003 SM 2003-09-18
Arbetskraftsundersökningen i juli 2003 SM 2003-08-27
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2003 SM 2003-08-15
Arbetskraftsundersökningen i juni 2003 SM 2003-07-29
Arbetskraftsundersökningen i maj 2003 SM 2003-06-24
Arbetskraftsundersökningen i april 2003 SM 2003-06-02
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2003 SM 2003-05-15
Arbetskraftsundersökningen i mars 2003 SM 2003-04-29
Arbetskraftsundersökningen i februari 2003 SM 2003-03-20
Arbetskraftsundersökningarna 2002 SM 2003-03-12
Arbetskraftsundersökningen i december 2001 SM 2003-03-12
Arbetskraftsundersökningen i januari 2003 SM 2003-02-20
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2002 SM 2003-02-10
Arbetskraftsundersökningen i december 2002 SM 2003-01-30
Arbetskraftsundersökningen i november 2002 SM 2002-12-19
Arbetskraftsundersökningen i oktober 2002 SM 2002-11-21
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2002 SM 2002-11-07
Arbetskraftsundersökningen i september 2002 SM 2002-10-25
Arbetskraftsundersökningen i augusti 2002 SM 2002-09-18
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2002 SM 2002-09-04
Arbetskraftsundersökningen i juli 2002 SM 2002-08-23
Arbetskraftsundersökningen i juni 2002 SM 2002-07-29
Arbetskraftsundersökningen i maj 2002 SM 2002-06-19
Arbetskraftsundersökningen i april 2002 SM 2002-05-31
Arbetskraftsundersökningarna 2001 SM 2002-05-08
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2002 SM 2002-05-07
Arbetskraftsundersökningen i mars 2002 SM 2002-05-02
Arbetskraftsundersökningen i februari 2002 SM 2002-03-21
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2001 SM 2002-03-13
Arbetskraftsundersökningen i januari 2002 SM 2002-02-21

Artiklar

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aku@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0401