Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna 1:a kvartalet 2017

PDF:
Hela publikationen (1470kb)
Serie:
AM11 - Arbetskraftsundersökningarna. Kvartal
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-am11sm1702_pdf
ISSN:
1654-2843 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-05-16
Förfrågningar:

Krister Näsén

010-479 49 08

krister.nasen@scb.se

Pär Sandberg

010-479 47 35

par.sandberg@scb.se