Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2018

Siffrorna i temarapporten är baserade på insamlad data med kvalitetsbrister. AKU har publicerat reviderade siffror här: 

Arbetskraftsundersökningarna

PDF:
Hela publikationen (1428kb)
Serie:
AM12 - Arbetskraftsundersökningarna, årlig
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-am12sm1901_pdf
ISSN:
1654-2886 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2019-02-21
Förfrågningar:

Li Parrilla Stoorhöök

010-479 44 98

li.stoorhook@scb.se

Cajsa Krabbe

010-479 43 95

cajsa.krabbe@scb.se