Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2009 – inkl. Tema: Att jämföra ungdomsarbetslösheten i Europa

Serie:
AM11 - Arbetskraftsundersökningarna. Kvartal
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2009-am11sm0903_pdf
ISSN:
1654-2843 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2009-08-20
Förfrågningar:

Daniel Samuelsson

010-479 49 78

daniel.samuelsson@scb.se