Till innehåll på sidan

Bakgrundsfakta: Bortfallsmönster i AKU

Omslag

PDF:
Hela publikationen (1160kb)
Serie:
AM76 - Bakgrundsfakta. Arbetsmarknads- och utbildningsstatistiken
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-am76br1504_pdf
ISSN:
1654-465X (Online); 1103-7458 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2015-09-03
Förfrågningar:

Peter Beijron

010-479 40 06

peter.beijron@scb.se

Helene Birenstam

08-506 949 94

helene.birenstam@scb.se