Till innehåll på sidan

Korrigering: sysselsatta och arbetade timmar, 2022-03-18

Antalet sysselsatta och arbetade timmar för de som arbetar i Sverige har blivit något underskattade mellan april 2021 och januari 2022 medan det totala antalet sysselsatta och arbetade timmar däremot är korrekt. Det är fördelningen av sysselsatta i Sverige och utomlands som påverkats. Som mest var det ca 42 000 sysselsatta i oktober 2021 som felaktigt klassades som sysselsatta utomlands. Anledningen är en ändring i IT-systemet som lett till att vissa respondenter har fått en felaktig landskod och därför klassats som sysselsatta utomlands medan de arbetade i Sverige. Att det inte upptäckts tidigare beror på att felet ökat gradvis från april förra året. Totalt rör det sig om 210 respondenter under 2021.

De tabeller som berörs av felet och som har korrigerats är Grundtabell 3, 7, 8 och 9. Bland säsongrensade data handlar det om serier över anställda i Sverige efter sektor, sysselsatta efter näringsgren samt faktiskt arbetade timmar.

Storleken på korrigeringarna för sysselsatta och arbetade timmar finns att se i följande Exceldokument.

Korrigeringar, sysselsatta och arbetade timmar, 202104-202201 (xlsx)