Till innehåll på sidan

Tidigare definitioner. Flödestabeller AKU (paket 1), 15–74 år enligt internationell definition

Personer i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) intervjuas en gång per kvartal under en tvåårsperiod. Genom att utnyttja denna panelansats i AKU kan man beräkna flöden mellan två kvartal som visar övergångar mellan olika tillstånd på arbetsmarknaden (t.ex. olika arbetskraftsstatus). SCB:s bakgrundsfakta 2005:4 "Flödesstatistik från AKU" har legat till grund för framtagandet av flödestabellerna.

 

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-02-08

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aku@scb.se