Till innehåll på sidan

Tidigare definitioner. Tabeller avseende undersysselsättning, kvartal

4:e kvartalet 2020 (xls)

3:e kvartalet 2020 (xls)

2:a kvartalet 2020 (xls)

1:a kvartalet 2020 (xls)

4:e kvartalet 2019 (xls)

3:e kvartalet 2019 (xls) (korrigerad 29/11-19)

2:a kvartalet 2019 (xls) (korrigerad 29/11-19)

1:a kvartalet 2019 (xls) (korrigerad 29/11-19)

4:e kvartalet 2018 (xls) (korrigerad 29/11-19)

3:e kvartalet 2018 (xls) (korrigerad 29/11-19)

2:a kvartalet 2018 (xls)

1:a kvartalet 2018 (xls)

4:e kvartalet 2017 (xls)

3:e kvartalet 2017 (xls)

2:a kvartalet 2017 (xls)

1:a kvartalet 2017 (xls)

4:e kvartalet 2016 (xls)

3:e kvartalet 2016 (xls)

2:a kvartalet 2016 (xls)

1:a kvartalet 2016 (xls)

4:e kvartalet 2015 (xls)

3:e kvartalet 2015 (xls)

2:a kvartalet 2015 (xls)

1:a kvartalet 2015 (xls)

4:e kvartalet 2014 (xls)

3:e kvartalet 2014 (xls)

2:a kvartalet 2014 (xls)

1:a kvartalet 2014 (xls)

4:e kvartalet 2013. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

3:e kvartalet 2013. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

2:a kvartalet 2013. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

1:a kvartalet 2013. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

4:e kvartalet 2012. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

3:e kvartalet 2012. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

2:a kvartalet 2012. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

1:a kvartalet 2012. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

4:e kvartalet 2011. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

3:e kvartalet 2011. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

2:a kvartalet 2011. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

1:a kvartalet 2011. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

4:e kvartalet 2010. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

3:e kvartalet 2010. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

2:a kvartalet 2010. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

1:a kvartalet 2010. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

4:e kvartalet 2009. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

3:e kvartalet 2009. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

2:a kvartalet 2009. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

1:a kvartalet 2009. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

4:e kvartalet 2008. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

3:e kvartalet 2008. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

2:a kvartalet 2008. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

1:a kvartalet 2008. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

4:e kvartalet 2007. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

3:e kvartalet 2007. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

2:a kvartalet 2007. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

1:a kvartalet 2007. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

4:e kvartalet 2006. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

3:e kvartalet 2006. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

2:a kvartalet 2006. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

1:a kvartalet 2006. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

4:e kvartalet 2005. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

3:e kvartalet 2005. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

2:a kvartalet 2005. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-02-08

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aku@scb.se