Till innehåll på sidan

Tidigare definitioner. Länkade data från 1970 till och med 1986

Under åren har ett flertal större förändringar skett i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) vilket har orsakat brott i tidsserierna. Tidigare har data länkats tillbaka till 1987 för att överbrygga brotten (Dessa finns under Säsongrensade data och under Länkade data från 1987 och framåt). SCB har nu tagit fram länkade data för ett hundratal centrala serier, för 1986 års omläggning, tillbaka till 1970. Denna länkning har gjorts på aggregerad nivå, till skillnad för hanteringen av tidsseriebrotten från 1992/1993 samt 2005, som har gjorts på mikronivå. Det betyder att för dessa hundratalet serier finns det nu jämförbara uppgifter från 1970 och framåt. Observera att länkningen i vissa fall kan vara behäftad med stor osäkerhet.

Länkade serier, månad

För att få sammanhängande serier från 1970 till idag finns data från år 1987 och framåt i kolumnen med originalvärden i filerna för Säsongrensade serier, månad, tidigare definitioner.

Länkade serier, kvartal

För att få sammanhängande serier från 1970 till idag finns data från år 1987 och framåt i kolumnen med originalvärden i filerna för Säsongrensade serier, kvartal, tidigare definitioner.

Länkade serier, år

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-02-15

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aku@scb.se