Till innehåll på sidan

Arbetskraftstillhörighet enligt tidigare förfarande, icke säsongrensade data, månad

Serierna baserar sig på svar från de 80 procent av AKU:s urval som samlas in enligt EU:s nya ramlag för den sociala statistiken. Justeringar har gjorts utifrån de förändringar som genomförts under 2021 och vars  effekter går att kvantifiera (förändring av sysselsättningsdefinitionen, hjälpinformation och populationsavgränsning). Serierna ska ses som stöd för att kunna göra jämförelser över tid och få jämförbarhet med data från tidigare år. Serierna ingår inte i den officiella statistiken.

Ändringar i AKU i samband med införandet av ramlagen (pdf)

 

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-01-28

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aku@scb.se