Till innehåll på sidan

Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Nästa publicering: 2018-03-29

Undersökningen visar situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Resultatet av undersökningen redovisas främst utifrån personer som har en funktionsnedsättning respektive en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och jämförelser görs med befolkningen.

Hitta på sidan

Resultat

Rapporter

Titel Typ Datum
Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2016 Rapport 2017-03-31
Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2015 Rapport 2016-04-01
Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2014 Rapport 2015-04-01
Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2013 Rapport 2014-04-02
Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden Rapport 2009-06-23
Funktionshindrades situation på arbetsmarknaden – 4:e kvartalet 2006 Rapport 2007-06-15
Funktionshindrades situation på arbetsmarknaden – 4:e kvartalet 2004 Rapport 2005-10-03
Funktionshindrades situation på arbetsmarknaden – 4:e kvartalet 2002 Rapport 2003-06-13
Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning – 4:e kvartalet 2000 Rapport 2001-06-25

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Frida Westling

Telefon
010-479 44 12
E-post
frida.westling@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0503