Till innehåll på sidan

Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Nästa publicering: 2022-03-31

Undersökningen visar situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Resultatet av undersökningen redovisas främst utifrån personer som har en funktionsnedsättning respektive en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och jämförelser görs med befolkningen.

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

2021-03-31

Andelen sysselsatta är lägre bland personer med funktionsnedsättning än i befolkningen totalt. År 2020 var sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning 67 procent, jämfört med 77 procent i befolkningen totalt.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Rapporter

Titel Typ Datum
Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2020 Rapport 2021-03-31
Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2019 Rapport 2020-03-31
Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2018 Rapport 2019-03-29
Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2017 Rapport 2018-03-29
Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2016 Rapport 2017-03-29
Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2015 Rapport 2016-04-01
Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2014 Rapport 2015-04-01
Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2013 Rapport 2014-04-02

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Åsa Vernby

Telefon
010-479 40 68
E-post
asa.vernby@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0503