Till innehåll på sidan

Funktionsnedsättning

Undersökningar om Funktionsnedsättning

Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Undersökningen visar situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Resultatet av undersökningen redovisas främst utifrån personer som har en funktionsnedsättning respektive en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och jämförelser görs med befolkningen.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Arbete Funktionsnedsättning

Statistik om socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning

Statistiken visar antalet personer med funktionsnedsättning med insatser enligt socialtjänstlagen. Insatser som presenteras är bland annat boendestöd, hemtjänst och boende.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Omsorg Socialtjänst Funktionsnedsättning

Statistik om socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform

Statistiken visar insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) till äldre samt till personer i åldern 0–64 år med funktionsnedsättning. I statistiken syns fördelningen mellan insatser utförda i enskild och kommunal regi för åren 2007-2021. Statistiken uppdateras inte längre.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Omsorg Äldreomsorg Socialtjänst Funktionsnedsättning

Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Statistiken visar personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som ges av kommuner och regioner.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: LSS Omsorg Funktionsnedsättning

Assistansersättning

Statistiken visar antal assistansberättigade och antalet beviljade timmar per vecka fördelat på ålder, personkrets, län och typ av anordnare.

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Etiketter: Inkomst Socialförsäkring Funktionsnedsättning Funktionshinder Handikapp

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF)

Statistiken beskriver levnadsförhållanden för olika grupper i befolkningen 16 år och äldre i olika avseenden: boende, ekonomi, hälsa, fritid, medborgerliga aktiviteter, sociala relationer, sysselsättning och arbetsmiljö, trygghet och säkerhet.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Arbetsmiljö Boende Ekonomi Fritid Hälsa och ohälsa Inkomst Sysselsatta Utbildning Välfärd Funktionsnedsättning