Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för arbetare definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2018                     2017  
    nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 134,5 136,6 133,6 134,5 144,3 141,9 141,5 137,7 135,5 137,5 142,4 136,7 135,9
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 129,4 129,2 128,8 126,6 130,4 131,9 131,8 131,5 129,3 128,3 128,3 128,2 126,1
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 129,5 129,4 128,9 126,7 130,6 132,1 132,0 131,6 129,5 128,4 128,4 128,3 126,2
C Tillverkningsindustri 129,2 129,1 128,7 126,4 129,9 131,7 131,6 131,3 129,2 128,0 127,9 128,0 125,9
25-30,33 Verkstadsindustri 130,1 130,1 129,1 127,0 131,8 131,6 131,5 131,6 129,8 129,8 128,2 128,0 127,1
D El-, gas- och värmeverk 130,1 130,2 129,9 126,9 130,3 131,0 132,4 131,2 129,9 130,1 131,1 134,4 132,9
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 124,2 124,1 123,5 123,1 124,7 126,0 126,7 126,5 123,2 123,2 123,4 123,3 122,0
F Byggindustri 130,7 130,4 129,5 128,1 128,2 131,0 131,3 129,4 128,7 128,3 128,8 128,4 128,0
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 129,4 130,2 129,4 127,1 128,4 130,8 131,9 130,2 128,1 127,2 128,4 129,7 128,1
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 128,0 128,5 127,5 125,1 126,2 128,7 129,7 128,4 126,4 125,9 126,7 127,3 126,0
H Transport- och magasineringsföretag 127,0 126,8 125,6 125,7 127,1 128,3 127,1 126,9 125,2 125,8 125,3 125,1 123,9
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 127,0 126,7 125,6 125,7 126,9 128,2 127,1 127,0 125,2 125,8 125,3 125,3 124,1
I Hotell och restauranger 129,3 129,5 128,8 127,0 127,4 129,6 130,1 130,1 128,1 128,2 128,3 126,7 126,1
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 132,2 131,7 131,8 130,0 132,1 133,5 133,1 132,3 131,4 130,8 130,4 129,8 128,6
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 128,8 127,7 127,5 125,5 124,8 128,0 130,2 129,3 127,4 127,8 128,0 126,7 125,0
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 132,3 131,9 131,9 130,5 133,1 134,0 133,1 132,2 131,6 130,6 130,3 130,2 129,1
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 128,2 127,6 126,9 124,8 125,1 128,0 128,3 127,7 126,0 125,9 126,9 127,4 125,8
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 128,5 127,9 127,3 125,6 125,9 129,1 128,9 127,7 126,2 125,9 127,1 127,5 125,7
R Enheter för kultur, nöje och fritid 128,9 129,4 127,2 123,0 122,4 126,3 129,9 129,4 126,0 127,2 126,9 125,3 125,4
S Andra serviceföretag 122,4 121,5 120,5 118,5 119,2 120,4 120,5 122,7 120,8 120,0 121,8 121,2 120,0
B-S exkl. O Totalt 128,1 127,9 127,0 124,4 126,2 128,9 129,2 128,3 126,6 126,3 126,2 126,4 125,4

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se