Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för arbetare definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2017               2016        
    aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 136,1 144,6 137,9 146,0 135,8 130,9 135,0 139,4 132,5 133,8 131,3 130,5 131,7
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 123,9 126,8 127,8 127,6 127,8 123,5 124,3 124,6 124,5 124,0 123,6 122,4 121,6
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 124,0 126,9 127,9 127,6 127,8 123,6 124,4 124,6 124,6 124,0 123,6 122,5 121,6
C Tillverkningsindustri 123,6 126,2 127,5 127,1 127,5 123,3 124,0 124,1 124,2 123,7 123,4 122,2 121,2
25-30,33 Verkstadsindustri 124,3 127,3 127,4 127,1 127,5 124,1 124,7 124,2 123,7 124,1 123,3 122,0 121,2
D El-, gas- och värmeverk 129,3 132,7 133,4 135,5 134,1 130,1 130,6 132,5 131,6 132,1 131,5 129,2 127,0
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 121,2 122,6 124,4 125,0 124,1 119,8 121,5 121,9 120,4 119,9 119,7 118,7 118,3
F Byggindustri 125,3 125,6 126,9 127,3 126,2 124,6 125,0 125,2 125,4 125,6 124,9 123,9 123,5
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 124,8 126,0 128,4 129,8 128,9 125,8 126,6 126,5 127,5 127,4 127,1 125,7 125,5
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 122,2 123,4 125,9 127,2 126,5 123,5 124,3 124,3 125,2 125,1 124,8 123,4 122,8
H Transport- och magasineringsföretag 122,6 124,7 124,9 123,5 123,5 120,3 121,8 122,5 123,6 122,7 122,2 121,8 121,2
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 122,9 124,9 125,2 123,7 123,7 120,6 122,0 122,7 123,7 123,0 122,5 122,1 121,4
I Hotell och restauranger 123,1 124,4 126,1 126,6 126,3 123,5 123,8 124,1 124,5 124,2 123,9 123,1 122,6
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 127,2 127,6 128,8 127,6 128,7 126,7 126,1 126,2 125,4 124,9 124,5 123,5 123,1
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 120,4 120,6 123,6 124,5 124,4 122,9 123,3 123,9 123,8 122,3 122,0 121,1 117,7
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 128,5 128,7 129,5 127,8 129,2 127,0 126,0 126,2 125,9 125,3 125,2 124,2 124,6
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 122,7 123,6 125,3 125,3 125,6 123,1 124,0 124,7 123,9 122,7 122,5 121,1 120,0
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 122,7 123,9 125,7 125,3 126,1 122,9 123,8 124,7 123,5 122,2 122,3 120,8 119,9
R Enheter för kultur, nöje och fritid 119,3 119,2 122,7 125,8 125,4 124,1 124,0 122,9 125,6 124,4 125,0 120,9 118,2
S Andra serviceföretag 118,5 118,9 119,1 119,5 119,0 117,8 118,4 120,7 118,6 118,0 116,4 116,4 116,0
B-S exkl. O Totalt 121,8 123,3 125,4 125,6 125,5 122,6 123,3 123,3 123,5 123,3 122,8 121,5 120,1

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-10-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se