Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för arbetare definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2018           2017            
    jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug jul jun
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 141,9 141,5 137,7 135,5 137,5 142,4 136,7 135,9 135,3 133,3 136,1 144,6 137,9
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 131,9 131,8 131,5 129,3 128,3 128,3 128,2 126,1 126,4 125,4 123,9 126,8 127,8
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 132,1 132,0 131,6 129,5 128,4 128,4 128,3 126,2 126,4 125,4 124,0 126,9 127,9
C Tillverkningsindustri 131,7 131,6 131,3 129,2 128,0 127,9 128,0 125,9 126,2 125,2 123,6 126,2 127,5
25-30,33 Verkstadsindustri 131,6 131,5 131,6 129,8 129,8 128,2 128,0 127,1 127,4 125,6 124,3 127,3 127,4
D El-, gas- och värmeverk 131,0 132,4 131,2 129,9 130,1 131,1 134,4 132,9 132,2 130,8 129,3 132,7 133,4
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 126,0 126,7 126,5 123,2 123,2 123,4 123,3 122,0 121,9 122,1 121,2 122,6 124,4
F Byggindustri 131,0 131,3 129,4 128,7 128,3 128,8 128,4 128,0 127,5 126,8 125,3 125,6 126,9
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 130,8 131,9 130,2 128,1 127,2 128,4 129,7 128,1 127,8 126,9 124,8 126,0 128,4
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 128,7 129,7 128,4 126,4 125,9 126,7 127,3 126,0 125,5 124,3 122,2 123,4 125,9
H Transport- och magasineringsföretag 128,3 127,1 126,9 125,2 125,8 125,3 125,1 123,9 123,7 122,7 122,6 124,7 124,9
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 128,2 127,1 127,0 125,2 125,8 125,3 125,3 124,1 124,0 123,0 122,9 124,9 125,2
I Hotell och restauranger 129,6 130,1 130,1 128,1 128,2 128,3 126,7 126,1 125,0 123,9 123,1 124,4 126,1
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 133,5 133,1 132,3 131,4 130,8 130,4 129,8 128,6 128,5 128,2 127,2 127,6 128,8
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 128,0 130,2 129,3 127,4 127,8 128,0 126,7 125,0 123,9 123,2 120,4 120,6 123,6
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 134,0 133,1 132,2 131,6 130,6 130,3 130,2 129,1 129,1 128,9 128,5 128,7 129,5
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 128,0 128,3 127,7 126,0 125,9 126,9 127,4 125,8 125,1 124,3 122,7 123,6 125,3
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 129,1 128,9 127,7 126,2 125,9 127,1 127,5 125,7 124,9 124,0 122,7 123,9 125,7
R Enheter för kultur, nöje och fritid 126,3 129,9 129,4 126,0 127,2 126,9 125,3 125,4 125,5 122,7 119,3 119,2 122,7
S Andra serviceföretag 120,4 120,5 122,7 120,8 120,0 121,8 121,2 120,0 119,4 120,0 118,5 118,9 119,1
B-S exkl. O Totalt 128,9 129,2 128,3 126,6 126,3 126,2 126,4 125,4 125,0 124,0 121,8 123,3 125,4

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-08-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se