Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för arbetare definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2018     2017                  
    mar feb jan dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 135,5 137,5 142,4 136,7 135,9 135,3 133,3 136,1 144,6 137,9 146,0 135,8 130,9
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 129,3 128,3 128,3 128,2 126,1 126,4 125,4 123,9 126,8 127,8 127,6 127,8 123,5
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 129,5 128,4 128,4 128,3 126,2 126,4 125,4 124,0 126,9 127,9 127,6 127,8 123,6
C Tillverkningsindustri 129,2 128,0 127,9 128,0 125,9 126,2 125,2 123,6 126,2 127,5 127,1 127,5 123,3
25-30,33 Verkstadsindustri 129,8 129,8 128,2 128,0 127,1 127,4 125,6 124,3 127,3 127,4 127,1 127,5 124,1
D El-, gas- och värmeverk 129,9 130,1 131,1 134,4 132,9 132,2 130,8 129,3 132,7 133,4 135,5 134,1 130,1
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 123,2 123,2 123,4 123,3 122,0 121,9 122,1 121,2 122,6 124,4 125,0 124,1 119,8
F Byggindustri 128,7 128,3 128,8 128,4 128,0 127,5 126,8 125,3 125,6 126,9 127,3 126,2 124,6
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 128,1 127,2 128,4 129,7 128,1 127,8 126,9 124,8 126,0 128,4 129,8 128,9 125,8
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 126,4 125,9 126,7 127,3 126,0 125,5 124,3 122,2 123,4 125,9 127,2 126,5 123,5
H Transport- och magasineringsföretag 125,2 125,8 125,3 125,1 123,9 123,7 122,7 122,6 124,7 124,9 123,5 123,5 120,3
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 125,2 125,8 125,3 125,3 124,1 124,0 123,0 122,9 124,9 125,2 123,7 123,7 120,6
I Hotell och restauranger 128,1 128,2 128,3 126,7 126,1 125,0 123,9 123,1 124,4 126,1 126,6 126,3 123,5
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 131,4 130,8 130,4 129,8 128,6 128,5 128,2 127,2 127,6 128,8 127,6 128,7 126,7
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 127,4 127,8 128,0 126,7 125,0 123,9 123,2 120,4 120,6 123,6 124,5 124,4 122,9
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 131,6 130,6 130,3 130,2 129,1 129,1 128,9 128,5 128,7 129,5 127,8 129,2 127,0
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 126,0 125,9 126,9 127,4 125,8 125,1 124,3 122,7 123,6 125,3 125,3 125,6 123,1
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 126,2 125,9 127,1 127,5 125,7 124,9 124,0 122,7 123,9 125,7 125,3 126,1 122,9
R Enheter för kultur, nöje och fritid 126,0 127,2 126,9 125,3 125,4 125,5 122,7 119,3 119,2 122,7 125,8 125,4 124,1
S Andra serviceföretag 120,8 120,0 121,8 121,2 120,0 119,4 120,0 118,5 118,9 119,1 119,5 119,0 117,8
B-S exkl. O Totalt 126,6 126,3 126,2 126,4 125,4 125,0 124,0 121,8 123,3 125,4 125,6 125,5 122,6

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-05-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se