Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för tjänstemän definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2018                     2017  
    nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 141,7 142,6 141,1 140,3 141,9 143,3 143,8 143,4 140,3 140,6 140,8 137,5 137,4
B-E[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 133,3 133,0 132,6 131,4 131,4 132,0 133,0 133,0 131,2 130,8 130,6 129,4 128,7
B+C[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 133,8 133,6 133,2 131,9 131,9 132,5 133,4 133,6 131,7 131,4 131,2 129,8 129,1
C[1] Tillverkningsindustri 133,7 133,5 133,1 131,8 131,8 132,3 133,3 133,4 131,6 131,2 131,0 129,6 128,9
25-30,33[1] Verkstadsindustri 132,7 132,4 132,0 130,9 130,8 131,4 132,4 132,6 130,6 130,2 130,1 129,1 128,2
D El-, gas- och värmeverk 131,1 130,8 130,4 129,3 129,6 130,4 131,5 131,3 129,6 128,7 128,7 128,9 128,3
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 137,8 137,3 136,8 136,3 136,8 137,7 138,1 137,0 135,0 134,8 134,7 134,1 133,9
F Byggindustri 143,7 143,3 143,1 142,3 142,4 142,7 143,5 142,1 140,3 140,0 139,8 138,3 138,4
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 132,7 132,6 132,1 130,9 131,3 131,9 132,2 131,2 130,6 129,9 129,6 128,8 128,5
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 132,4 132,3 131,8 130,6 131,0 131,6 131,8 130,8 130,3 129,7 129,3 128,4 128,2
H Transport- och magasineringsföretag 135,6 134,4 133,5 131,7 133,1 134,4 135,3 134,2 133,6 133,4 133,4 131,1 130,7
H+J[1] Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 134,9 134,3 133,9 132,6 133,5 134,4 134,9 134,3 133,2 133,4 133,1 132,3 132,2
I Hotell och restauranger 132,6 132,3 131,9 131,5 132,0 131,7 130,3 129,4 129,5 129,8 129,9 127,6 127,7
J[1] Informations- och kommunikationsföretag 132,2 131,8 131,7 130,8 131,5 132,1 132,5 132,1 130,8 131,1 130,9 130,9 130,9
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 135,4 135,4 134,3 133,8 134,2 133,6 133,5 133,8 133,4 132,8 132,6 130,7 130,7
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 131,6 131,2 130,6 129,7 129,7 130,0 130,4 130,2 129,1 128,6 128,8 127,5 126,8
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 137,2 136,0 135,4 134,7 136,8 136,3 136,7 135,7 133,5 132,8 132,3 134,2 134,5
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 127,1 126,6 126,2 125,6 125,9 126,5 126,8 126,5 125,2 124,7 124,8 124,1 123,8
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 139,8 139,0 138,5 137,4 135,4 136,1 137,2 136,6 135,7 135,5 136,4 133,0 131,1
P Utbildning 137,7 137,0 136,6 134,4 134,8 135,2 135,5 135,2 134,9 134,8 133,9 132,9 132,8
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 136,2 135,6 135,2 133,7 134,3 134,7 134,6 134,4 133,6 133,1 133,0 131,7 131,4
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 137,8 137,6 137,8 136,4 136,8 137,6 137,1 136,5 136,1 135,1 135,2 134,7 133,9
R Enheter för kultur, nöje och fritid 134,4 133,8 132,9 132,2 132,4 131,9 132,1 132,0 129,3 129,4 130,3 127,8 128,7
S Andra serviceföretag 137,4 135,6 134,5 133,4 134,2 135,2 135,6 135,8 134,2 134,0 133,8 132,7 132,3
B-S exkl. O Totalt 133,1 132,7 132,2 131,0 131,4 131,9 132,3 131,9 130,7 130,3 130,2 129,2 128,7

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

1) Företaget Ericsson AB har klassats om från näringsgren C (SNI 26) till näringsgren J från och med januari 2017. För mer information hur detta påverkar AKI läs ”Omklassificering av Ericsson AB”.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se