Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för tjänstemän preliminära siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2021             2020          
    jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug jul
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 144,8 144,8 145,2 144,2 144,2 143,0 142,9 144,3 144,1 144,0 142,5 142,0 141,8
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 139,3 139,8 139,6 138,9 137,6 137,6 137,1 138,1 137,6 137,1 136,5 136,2 135,6
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 139,7 140,3 140,0 139,3 138,0 138,1 137,4 138,7 138,3 137,8 137,1 136,9 136,3
C Tillverkningsindustri 139,6 140,2 139,8 139,2 137,9 138,0 137,3 138,6 138,2 137,6 137,0 136,8 136,2
25-30,33 Verkstadsindustri 138,9 139,3 138,5 138,0 137,3 136,8 136,2 137,5 137,3 136,7 136,2 136,0 135,3
D El-, gas- och värmeverk 138,3 138,6 139,4 137,8 136,7 136,2 136,9 136,3 135,5 135,2 134,8 133,7 133,3
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 145,1 145,9 146,3 144,9 143,6 143,4 142,8 142,0 141,1 140,8 139,8 139,7 138,9
F Byggindustri 153,5 153,6 153,1 151,8 150,4 150,0 150,0 148,8 148,5 148,0 148,1 147,2 146,8
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 140,5 140,6 140,8 140,2 138,7 138,8 137,1 138,2 137,9 137,2 136,3 135,4 135,0
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 140,3 140,4 140,7 140,1 138,6 138,8 137,1 138,2 138,0 137,3 136,4 135,5 135,0
H Transport- och magasineringsföretag 143,0 144,1 145,0 143,9 142,3 142,9 141,9 141,8 141,6 141,2 141,1 139,1 139,5
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 144,6 144,9 145,2 144,4 143,4 142,8 142,1 142,9 142,5 141,4 140,6 139,8 139,9
I Hotell och restauranger 138,7 139,5 140,1 140,0 138,9 140,6 140,1 139,6 140,1 138,4 138,7 137,6 136,5
J Informations- och kommunikationsföretag 141,7 141,6 141,7 141,1 140,3 139,3 138,8 139,9 139,5 138,4 137,4 137,3 137,1
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 148,4 148,7 148,8 148,2 147,9 146,3 146,4 147,2 147,2 147,1 146,1 144,3 144,0
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 141,3 141,3 141,0 140,6 140,2 139,3 139,2 140,2 139,7 139,4 138,7 137,9 137,4
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 146,0 145,6 145,3 143,3 140,9 140,1 138,6 141,5 141,4 140,5 139,7 138,2 139,5
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 135,6 135,6 135,2 134,8 134,3 133,2 132,6 133,6 133,0 132,7 132,2 132,0 131,5
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 147,3 147,5 147,3 148,0 148,8 149,9 150,2 147,2 146,3 146,5 145,4 145,0 143,4
P Utbildning 150,7 150,7 150,3 150,0 149,1 149,3 148,7 148,4 148,1 147,4 147,5 146,3 145,2
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 147,1 146,7 146,6 145,6 144,8 144,9 144,6 145,6 145,3 144,8 144,2 143,1 142,5
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 149,3 148,8 148,6 147,2 146,2 146,4 146,1 148,5 148,3 148,1 146,9 145,2 145,4
R Enheter för kultur, nöje och fritid 140,3 139,3 140,6 139,5 139,0 139,2 139,1 142,5 142,4 141,6 140,7 141,5 139,2
S Andra serviceföretag 144,9 145,2 145,0 144,4 143,7 143,3 143,3 142,7 142,0 141,2 140,6 140,0 138,8
B-S exkl. O Totalt 141,9 142,1 142,0 141,3 140,4 140,1 139,6 140,4 139,9 139,3 138,6 137,9 137,5

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se