Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för tjänstemän preliminära siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2020     2019                  
    mar feb jan dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 142,3 144,1 144,7 143,4 143,1 141,3 140,9 139,2 141,2 142,4 142,5 140,0 139,4
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 133,7 136,9 136,7 135,9 135,6 135,3 135,0 133,8 134,3 134,5 134,8 134,0 133,2
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 134,3 137,6 137,3 136,3 136,2 135,9 135,6 134,4 134,9 135,0 135,2 134,4 133,8
C Tillverkningsindustri 134,1 137,5 137,2 136,2 136,0 135,8 135,4 134,3 134,8 134,9 135,1 134,3 133,7
25-30,33 Verkstadsindustri 133,0 136,7 136,2 135,3 135,2 134,9 134,7 133,7 134,1 133,9 134,2 133,2 132,6
D El-, gas- och värmeverk 132,2 134,7 134,8 134,9 134,2 133,9 133,3 131,8 132,3 133,0 133,6 133,5 131,3
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 137,2 140,2 140,1 139,2 138,8 138,4 138,1 137,6 137,9 139,2 139,1 137,5 136,4
F Byggindustri 141,2 146,9 146,9 147,2 146,5 146,1 145,2 143,9 143,9 142,9 142,7 142,2 141,0
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 131,2 136,5 136,4 134,1 134,0 133,9 133,5 132,7 133,1 133,7 133,7 132,5 132,2
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 130,6 136,4 136,2 133,9 133,7 133,6 133,2 132,4 132,9 133,4 133,3 132,3 131,9
H Transport- och magasineringsföretag 139,0 142,4 143,1 139,6 138,8 138,0 136,9 135,1 137,3 137,5 137,8 136,9 135,8
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 137,1 140,6 140,6 138,8 138,1 137,6 136,4 135,0 136,3 136,6 137,0 136,4 135,5
I Hotell och restauranger 125,9 137,0 134,6 134,3 134,3 134,0 133,6 133,0 133,2 133,1 132,2 132,2 131,7
J Informations- och kommunikationsföretag 133,7 137,2 137,0 135,3 134,6 134,2 133,2 132,3 133,1 133,3 133,6 133,2 132,7
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 144,0 145,1 144,5 142,0 141,9 141,6 141,1 140,1 140,8 141,2 141,9 141,1 139,3
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 133,6 137,5 137,3 134,6 134,0 133,8 133,3 132,3 132,3 132,7 133,0 131,9 131,2
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 131,9 136,4 135,9 137,5 137,6 137,5 136,4 135,6 135,6 136,0 136,5 134,6 134,2
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 127,5 132,2 132,2 127,6 127,3 127,0 126,6 126,0 126,3 126,7 126,2 125,4 124,9
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 139,5 144,2 144,0 145,5 144,0 144,3 144,1 142,1 139,4 140,6 142,2 140,1 140,1
P Utbildning 138,6 145,3 144,1 140,8 141,0 141,0 140,0 137,7 138,5 138,9 138,7 139,0 138,6
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 137,1 143,2 143,1 140,4 139,9 139,4 138,5 136,9 138,4 138,0 138,1 137,8 137,0
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 142,0 146,9 147,5 144,3 143,6 142,5 141,4 139,8 142,3 141,1 141,8 141,6 140,6
R Enheter för kultur, nöje och fritid 131,2 139,8 139,3 136,3 135,9 135,0 134,5 134,1 134,9 134,9 133,6 131,9 131,4
S Andra serviceföretag 132,3 139,9 140,1 139,5 138,3 138,3 137,2 136,3 136,9 137,3 137,5 136,8 135,8
B-S exkl. O Totalt 133,8 138,1 138,0 136,1 135,6 135,3 134,7 133,5 134,2 134,3 134,5 133,7 133,0

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se