Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för tjänstemän preliminära siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2022         2021              
    maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug jul jun maj
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 153,3 150,7 149,9 150,7 149,7 145,7 146,5 145,5 143,6 142,0 144,8 144,8 145,2
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 146,1 146,8 144,9 143,9 143,5 140,6 140,5 140,0 139,7 139,0 139,3 139,8 139,6
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 146,5 147,3 145,5 144,3 143,9 140,9 140,9 140,4 140,1 139,5 139,7 140,3 140,0
C Tillverkningsindustri 146,3 147,2 145,3 144,1 143,7 140,8 140,7 140,2 140,0 139,4 139,6 140,2 139,8
25-30,33 Verkstadsindustri 144,9 146,0 143,2 143,1 142,6 139,5 139,6 139,3 139,0 138,7 138,9 139,3 138,5
D El-, gas- och värmeverk 146,2 145,4 143,4 143,6 143,2 141,0 140,4 139,7 139,0 138,0 138,3 138,6 139,4
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 153,0 152,1 150,6 149,9 149,9 147,1 146,2 146,1 146,4 145,1 145,1 145,9 146,3
F Byggindustri 160,3 159,1 157,3 157,1 156,4 152,2 153,6 152,9 152,7 152,3 153,5 153,6 153,1
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 144,8 145,8 143,9 144,1 142,7 141,1 140,9 140,8 140,1 138,7 140,5 140,6 140,8
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 144,6 145,5 143,7 143,9 142,7 140,8 140,7 140,6 139,9 138,6 140,3 140,4 140,7
H Transport- och magasineringsföretag 148,7 149,1 146,3 147,4 145,9 145,2 144,7 144,0 142,3 141,1 143,0 144,1 145,0
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 152,7 151,9 150,9 150,4 149,3 146,2 145,8 145,5 144,5 143,7 144,6 144,9 145,2
I Hotell och restauranger 144,3 142,6 143,0 143,4 143,9 139,0 139,7 139,5 139,2 138,8 138,7 139,5 140,1
J Informations- och kommunikationsföretag 149,7 148,6 148,0 147,3 146,4 143,1 142,7 142,5 141,9 141,3 141,7 141,6 141,7
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 155,4 157,1 156,4 153,5 153,4 149,3 149,0 149,1 148,3 147,8 148,4 148,7 148,8
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 149,5 149,3 148,4 146,9 146,8 143,0 142,8 142,5 141,6 140,5 141,3 141,3 141,0
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 151,1 151,4 147,9 145,8 145,1 148,7 147,5 147,9 146,2 143,8 146,0 145,6 145,3
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 143,9 143,2 142,4 141,9 141,8 137,4 137,3 136,4 135,7 134,6 135,6 135,6 135,2
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 156,2 154,5 153,7 152,1 152,3 149,8 150,1 149,7 148,7 147,9 147,3 147,5 147,3
P Utbildning 158,8 158,3 158,3 157,9 156,7 153,9 152,8 152,1 151,3 149,8 150,7 150,7 150,3
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 154,5 154,1 154,3 153,4 152,3 148,6 147,9 147,3 146,8 145,8 147,1 146,7 146,6
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 158,0 157,5 158,1 156,8 155,6 150,2 149,8 149,5 148,7 147,9 149,3 148,8 148,6
R Enheter för kultur, nöje och fritid 144,4 143,9 143,5 142,9 142,2 141,4 141,2 139,7 139,1 138,6 140,3 139,3 140,6
S Andra serviceföretag 151,7 151,7 151,8 150,7 149,8 146,4 145,2 145,1 144,5 143,7 144,9 145,2 145,0
B-S exkl. O Totalt 148,9 148,8 147,7 146,8 146,1 143,1 142,9 142,5 141,8 140,9 141,9 142,1 142,0

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-07-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se