Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för tjänstemän preliminära siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2019           2018            
    jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug jul jun
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 142,4 142,5 140,0 139,4 140,1 141,0 139,4 139,2 139,4 137,6 136,2 137,7 138,6
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 134,5 134,8 134,0 133,2 133,0 132,8 132,8 132,5 132,4 131,9 130,5 130,4 130,9
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 135,0 135,2 134,4 133,8 133,5 133,3 133,3 133,1 133,0 132,5 131,0 130,8 131,4
C Tillverkningsindustri 134,9 135,1 134,3 133,7 133,4 133,2 133,1 133,0 132,8 132,4 130,9 130,7 131,2
25-30,33 Verkstadsindustri 133,9 134,2 133,2 132,6 132,2 132,1 131,9 131,7 131,6 131,1 129,7 129,3 129,9
D El-, gas- och värmeverk 133,0 133,6 133,5 131,3 131,1 131,1 131,1 130,2 129,9 129,6 128,4 128,6 129,1
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 139,2 139,1 137,5 136,4 136,3 136,2 137,0 136,7 136,5 136,3 135,6 136,1 136,1
F Byggindustri 142,9 142,7 142,2 141,0 140,4 140,0 143,2 143,9 142,6 142,4 141,4 141,6 142,3
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 133,7 133,7 132,5 132,2 131,1 131,1 132,4 132,0 131,8 131,1 130,0 130,2 130,8
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 133,4 133,3 132,3 131,9 130,9 130,8 132,1 131,7 131,5 130,8 129,7 130,0 130,5
H Transport- och magasineringsföretag 137,5 137,8 136,9 135,8 136,2 136,5 135,6 135,1 134,0 133,8 131,8 133,3 134,4
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 136,6 137,0 136,4 135,5 135,3 135,3 135,1 135,1 134,4 134,1 133,0 133,7 134,2
I Hotell och restauranger 133,1 132,2 132,2 131,7 130,9 131,1 131,9 131,1 130,8 130,3 129,9 130,3 130,3
J Informations- och kommunikationsföretag 133,3 133,6 133,2 132,7 132,3 132,0 132,5 132,7 132,0 132,0 131,5 131,7 132,0
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 141,2 141,9 141,1 139,3 138,3 138,2 135,3 135,7 135,6 134,6 134,1 134,6 134,0
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 132,7 133,0 131,9 131,2 130,6 130,3 131,5 131,3 130,8 130,1 129,3 129,4 129,4
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 136,0 136,5 134,6 134,2 133,9 134,0 136,8 135,3 134,9 134,3 133,6 134,8 135,2
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 126,7 126,2 125,4 124,9 124,7 124,3 126,7 126,7 126,1 125,6 125,0 125,3 125,5
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 140,6 142,2 140,1 140,1 139,3 138,9 139,4 138,8 138,0 137,6 136,9 134,9 135,0
P Utbildning 138,9 138,7 139,0 138,6 138,2 137,3 137,3 136,7 135,9 135,2 133,5 134,0 134,5
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 138,0 138,1 137,8 137,0 136,7 136,5 136,3 135,5 134,7 134,3 132,9 133,3 133,7
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 141,1 141,8 141,6 140,6 139,5 139,7 138,5 137,5 137,1 137,3 135,6 135,8 136,5
R Enheter för kultur, nöje och fritid 134,9 133,6 131,9 131,4 132,2 132,6 133,7 133,1 132,3 131,4 131,2 131,1 131,0
S Andra serviceföretag 137,3 137,5 136,8 135,8 136,4 136,5 138,0 137,2 135,2 134,3 133,2 133,6 134,2
B-S exkl. O Totalt 134,3 134,5 133,7 133,0 132,5 132,3 133,0 132,7 132,2 131,7 130,6 130,8 131,2

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-08-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se