Till innehåll på sidan

Tidsserie löneindex (LÖI) för tjänstemän definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2017               2016        
    aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 134,3 135,9 135,4 137,2 137,2 134,5 134,8 135,3 134,2 132,8 131,8 133,9 132,7
B-E[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 127,0 126,9 127,1 127,6 127,9 126,1 126,0 126,0 127,4 127,6 127,2 126,9 125,6
B+C[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 127,5 127,3 127,4 127,9 128,3 126,5 126,4 126,3 127,8 128,1 127,7 127,4 126,2
C[1] Tillverkningsindustri 127,3 127,1 127,3 127,8 128,1 126,4 126,2 126,2 127,7 128,0 127,6 127,2 126,1
25-30,33[1] Verkstadsindustri 126,5 126,3 126,3 126,7 127,2 125,7 125,4 125,4 127,5 127,9 127,3 126,7 125,7
D El-, gas- och värmeverk 125,6 125,6 126,2 127,2 127,4 125,2 125,0 125,3 125,3 124,8 125,0 124,3 122,7
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 132,6 133,0 132,9 133,7 133,2 131,4 131,0 130,8 132,3 131,5 131,3 131,2 129,3
F Byggindustri 136,6 136,7 136,3 136,4 135,6 133,9 133,7 134,0 131,9 132,0 131,8 131,4 131,0
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 127,1 127,5 127,8 128,4 128,0 126,3 126,1 126,5 126,4 126,4 127,1 125,6 124,9
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 126,7 127,1 127,4 127,9 127,5 126,0 125,7 126,0 126,1 126,1 126,8 125,4 124,7
H Transport- och magasineringsföretag 127,5 128,8 128,9 129,0 130,2 129,2 129,5 129,6 130,5 128,7 129,2 128,3 127,4
H+J[1] Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 129,4 130,4 130,4 131,2 131,6 130,3 130,3 131,3 127,9 128,2 127,6 126,6 125,7
I Hotell och restauranger 126,5 126,5 126,3 125,2 125,2 125,1 124,4 124,2 123,1 123,0 122,6 122,6 122,3
J[1] Informations- och kommunikationsföretag 128,5 129,2 129,1 130,0 129,5 128,1 128,0 129,3 125,2 126,0 125,0 124,1 123,5
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 129,2 129,5 129,0 129,8 130,2 129,8 130,1 129,6 129,1 129,2 129,3 128,3 127,9
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 125,2 124,8 125,2 125,6 125,9 124,7 124,6 124,4 123,7 123,6 124,0 123,5 122,8
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 132,3 131,8 132,5 132,2 133,0 131,3 130,6 130,7 132,9 133,2 133,2 132,5 130,7
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 122,4 122,1 122,4 122,9 122,9 121,5 121,3 121,5 120,6 120,8 121,1 120,8 120,1
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 129,1 127,3 129,2 128,5 129,1 127,8 127,4 126,5 124,3 124,1 124,7 124,4 123,7
P Utbildning 128,9 129,8 129,3 129,2 128,6 128,1 128,2 127,5 127,9 128,6 127,4 127,1 123,7
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 128,4 129,2 129,1 129,0 128,3 127,0 127,1 127,0 126,6 126,6 125,7 125,5 123,8
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 131,4 132,0 132,4 132,1 131,2 129,1 129,5 129,6 127,7 127,4 126,6 126,6 125,5
R Enheter för kultur, nöje och fritid 125,7 125,8 124,4 125,5 124,3 122,8 123,1 122,8 122,5 122,2 121,2 121,6 120,5
S Andra serviceföretag 129,6 130,0 130,5 130,8 130,4 129,0 128,8 129,0 129,5 129,4 128,5 128,0 126,9
B-S exkl. O Totalt 126,7 127,0 127,1 127,5 127,5 126,1 126,0 126,2 125,6 125,7 125,5 124,9 123,9

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

1) Företaget Ericsson AB har klassats om från näringsgren C (SNI 26) till näringsgren J från och med januari 2017. För mer information hur detta påverkar AKI läs dokumentet ”Omklassificering av Ericsson AB” under Fördjupad information.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-10-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se