Till innehåll på sidan

Tidsserie löneindex (LÖI) för tjänstemän definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2018     2017                  
    mar feb jan dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 138,8 139,3 139,4 136,7 136,6 136,3 135,7 134,3 135,9 135,4 137,2 137,2 134,5
B-E[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 130,0 129,7 129,6 129,0 128,4 128,3 128,0 127,0 126,9 127,1 127,6 127,9 126,1
B+C[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 130,5 130,2 130,2 129,4 128,8 128,7 128,3 127,5 127,3 127,4 127,9 128,3 126,5
C[1] Tillverkningsindustri 130,4 130,1 130,0 129,2 128,6 128,5 128,2 127,3 127,1 127,3 127,8 128,1 126,4
25-30,33[1] Verkstadsindustri 129,4 129,1 129,1 128,7 127,8 127,7 127,2 126,5 126,3 126,3 126,7 127,2 125,7
D El-, gas- och värmeverk 128,4 127,5 127,7 128,4 127,8 127,9 127,3 125,6 125,6 126,2 127,2 127,4 125,2
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 133,5 133,3 133,3 133,5 133,4 133,7 133,9 132,6 133,0 132,9 133,7 133,2 131,4
F Byggindustri 138,9 138,8 138,6 137,7 137,8 137,2 137,1 136,6 136,7 136,3 136,4 135,6 133,9
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 129,3 128,7 128,4 128,1 127,9 127,8 127,6 127,1 127,5 127,8 128,4 128,0 126,3
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 128,9 128,4 128,1 127,7 127,5 127,5 127,3 126,7 127,1 127,4 127,9 127,5 126,0
H Transport- och magasineringsföretag 131,7 131,6 131,7 130,2 129,9 129,9 129,0 127,5 128,8 128,9 129,0 130,2 129,2
H+J[1] Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 131,8 132,0 131,9 131,6 131,7 131,6 131,2 129,4 130,4 130,4 131,2 131,6 130,3
I Hotell och restauranger 128,0 128,4 128,6 127,2 127,4 127,1 127,2 126,5 126,5 126,3 125,2 125,2 125,1
J[1] Informations- och kommunikationsföretag 129,5 130,0 129,7 130,3 130,4 130,4 130,2 128,5 129,2 129,1 130,0 129,5 128,1
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 132,5 132,1 131,9 130,5 130,6 130,3 130,2 129,2 129,5 129,0 129,8 130,2 129,8
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 127,9 127,4 127,7 127,0 126,4 126,4 126,2 125,2 124,8 125,2 125,6 125,9 124,7
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 132,2 131,6 131,2 133,8 134,2 134,4 133,7 132,3 131,8 132,5 132,2 133,0 131,3
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 123,9 123,4 123,6 123,6 123,3 123,5 123,3 122,4 122,1 122,4 122,9 122,9 121,5
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 133,9 133,8 134,8 132,0 130,2 130,1 130,3 129,1 127,3 129,2 128,5 129,1 127,8
P Utbildning 133,1 133,0 132,3 131,9 132,0 131,3 130,7 128,9 129,8 129,3 129,2 128,6 128,1
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 131,9 131,5 131,5 130,8 130,6 130,1 129,6 128,4 129,2 129,1 129,0 128,3 127,0
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 134,5 133,5 133,8 133,8 133,1 132,7 132,3 131,4 132,0 132,4 132,1 131,2 129,1
R Enheter för kultur, nöje och fritid 127,5 127,8 128,6 126,8 127,9 126,5 126,2 125,7 125,8 124,4 125,5 124,3 122,8
S Andra serviceföretag 132,6 132,6 132,5 132,0 131,7 131,3 130,7 129,6 130,0 130,5 130,8 130,4 129,0
B-S exkl. O Totalt 129,4 129,1 129,0 128,6 128,2 128,1 127,8 126,7 127,0 127,1 127,5 127,5 126,1

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

1) Företaget Ericsson AB har klassats om från näringsgren C (SNI 26) till näringsgren J från och med januari 2017. För mer information hur detta påverkar AKI läs dokumentet ”Omklassificering av Ericsson AB” under Fördjupad information.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-05-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se