Till innehåll på sidan

Tidsserie löneindex (LÖI) för tjänstemän definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2019               2018        
    aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 140,7 142,8 142,5 144,5 143,2 141,3 140,8 142,1 140,4 140,5 141,4 140,1 139,3
B-E[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 134,1 134,5 134,7 135,3 135,0 133,2 132,9 132,8 132,6 132,4 132,2 131,9 130,7
B+C[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 134,6 135,1 135,2 135,8 135,4 133,7 133,4 133,3 133,1 133,0 132,8 132,5 131,2
C[1] Tillverkningsindustri 134,5 134,9 135,0 135,6 135,2 133,6 133,3 133,1 132,9 132,8 132,7 132,4 131,1
25-30,33[1] Verkstadsindustri 133,6 134,0 133,8 134,5 133,8 132,2 131,9 131,8 131,9 131,8 131,6 131,3 130,2
D El-, gas- och värmeverk 132,4 132,7 133,3 133,8 134,1 131,5 131,3 131,5 131,1 130,2 130,0 129,7 128,6
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 138,6 138,8 140,1 140,3 139,0 136,7 136,6 136,7 136,7 136,6 136,2 135,8 135,3
F Byggindustri 144,9 145,3 145,6 145,6 145,3 142,9 141,8 141,6 142,4 142,6 142,3 142,2 141,4
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 132,3 132,9 133,6 133,5 132,6 131,7 131,0 131,1 132,0 131,6 131,6 131,2 130,0
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 132,3 132,9 133,5 133,3 132,6 131,7 130,9 131,0 131,7 131,4 131,3 130,9 129,8
H Transport- och magasineringsföretag 134,6 136,7 136,6 137,2 135,9 134,7 134,9 135,3 134,2 134,0 133,0 132,2 130,4
H+J[1] Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 134,6 135,9 136,1 136,6 136,0 134,5 134,1 134,2 133,7 133,7 133,2 132,9 131,6
I Hotell och restauranger 133,5 133,8 133,6 132,6 132,6 131,9 131,2 131,6 131,4 131,5 131,3 130,9 130,5
J[1] Informations- och kommunikationsföretag 132,1 133,0 133,2 133,6 133,3 131,8 131,3 131,3 131,1 131,1 130,8 130,8 129,9
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 139,3 140,0 140,2 140,9 140,7 139,2 138,7 138,8 134,3 134,7 134,9 133,8 133,4
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 132,4 132,5 132,6 132,9 132,2 131,2 130,9 130,6 130,8 130,6 130,3 129,8 128,9
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 136,1 136,9 137,3 137,8 135,7 133,5 133,5 132,8 136,5 136,3 135,3 134,7 134,0
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 126,0 126,3 126,5 126,2 125,7 124,8 124,6 124,2 126,0 126,0 125,6 125,2 124,7
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 142,7 140,6 140,8 142,0 140,5 140,4 139,8 139,4 139,0 138,2 137,6 137,3 136,2
P Utbildning 138,4 139,1 138,7 138,9 138,7 138,3 138,1 137,6 136,2 136,3 135,8 135,6 133,5
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 137,3 138,5 137,8 137,8 137,3 136,4 136,1 136,4 135,3 134,9 134,4 134,2 132,8
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 140,1 142,0 140,7 140,7 140,0 138,9 138,3 138,9 137,5 136,5 136,5 136,8 135,5
R Enheter för kultur, nöje och fritid 133,9 134,1 133,9 132,8 131,9 131,9 132,5 133,3 132,9 132,8 132,4 131,7 130,9
S Andra serviceföretag 137,1 137,6 137,9 138,4 138,2 136,4 136,4 136,8 136,9 136,3 134,7 133,6 132,6
B-S exkl. O Totalt 133,6 134,2 134,3 134,6 134,0 132,7 132,3 132,3 132,2 132,0 131,7 131,3 130,2

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

1) Företaget Ericsson AB har klassats om från näringsgren C (SNI 26) till näringsgren J från och med januari 2017. För mer information hur detta påverkar AKI läs dokumentet ”Omklassificering av Ericsson AB” under Fördjupad information.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se