Till innehåll på sidan

Tidsserie löneindex (LÖI) för tjänstemän definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2020             2019          
    jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug jul
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 141,8 142,5 143,3 142,2 141,8 142,3 142,9 142,0 144,1 142,5 142,4 140,7 142,8
B-E[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 135,1 135,1 135,3 135,6 135,6 135,7 135,4 135,9 135,9 135,5 135,1 134,1 134,5
B+C[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 135,8 135,6 135,7 136,1 136,3 136,3 136,0 136,3 136,4 136,0 135,6 134,6 135,1
C[1] Tillverkningsindustri 135,7 135,4 135,5 136,0 136,2 136,2 135,9 136,2 136,3 135,9 135,5 134,5 134,9
25-30,33[1] Verkstadsindustri 134,3 133,8 134,1 134,9 135,2 135,4 134,9 135,1 135,2 134,7 134,4 133,6 134,0
D El-, gas- och värmeverk 133,0 133,8 134,9 134,3 133,3 133,3 133,6 135,0 134,3 134,2 133,7 132,4 132,7
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 139,3 140,6 139,3 140,2 139,6 139,3 139,4 139,8 139,6 139,3 139,3 138,6 138,8
F Byggindustri 146,8 147,2 147,6 147,2 145,7 146,4 146,8 146,5 147,1 146,8 146,1 144,9 145,3
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 134,7 134,5 134,6 134,6 135,0 134,8 134,8 133,2 133,1 132,9 132,7 132,3 132,9
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 134,6 134,4 134,5 134,4 134,8 134,6 134,6 133,2 133,1 133,0 132,7 132,3 132,9
H Transport- och magasineringsföretag 138,1 138,8 138,9 138,5 138,8 138,8 139,5 138,5 138,0 137,5 136,3 134,6 136,7
H+J[1] Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 138,9 138,7 138,9 138,7 138,7 138,6 138,5 137,8 137,5 137,2 136,0 134,6 135,9
I Hotell och restauranger 135,6 134,6 134,9 133,8 134,1 135,1 135,0 134,8 134,9 134,5 134,2 133,5 133,8
J[1] Informations- och kommunikationsföretag 136,3 135,7 136,0 135,8 135,7 135,7 135,4 134,6 134,4 134,1 133,1 132,1 133,0
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 142,3 143,1 143,0 143,3 143,4 143,5 143,0 141,0 141,1 141,0 140,4 139,3 140,0
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 136,2 136,5 136,1 136,2 136,1 135,9 135,7 134,1 133,7 133,5 133,0 132,4 132,5
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 139,0 139,9 138,0 138,6 138,0 136,0 135,7 137,8 138,0 137,1 136,4 136,1 136,9
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 130,4 130,1 130,1 130,4 130,4 130,0 130,1 127,2 126,9 126,7 126,5 126,0 126,3
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 142,0 142,7 142,6 141,9 142,7 143,2 143,1 144,5 143,5 143,9 143,1 142,7 140,6
P Utbildning 145,0 144,3 144,7 143,9 143,7 143,3 142,9 141,7 141,9 142,1 141,8 138,4 139,1
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 143,1 142,9 142,9 142,1 141,9 141,8 142,1 140,5 140,2 139,9 139,1 137,3 138,5
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 146,7 147,0 146,7 145,6 145,3 145,3 146,0 143,8 143,5 142,7 141,7 140,1 142,0
R Enheter för kultur, nöje och fritid 138,0 137,2 137,4 136,7 136,8 136,5 136,8 135,7 135,5 134,6 134,1 133,9 134,1
S Andra serviceföretag 139,2 139,7 139,7 139,4 139,6 140,1 140,5 140,0 139,2 138,9 137,8 137,1 137,6
B-S exkl. O Totalt 136,9 136,9 136,9 136,7 136,7 136,6 136,5 135,7 135,4 135,2 134,6 133,6 134,2

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

1) Företaget Ericsson AB har klassats om från näringsgren C (SNI 26) till näringsgren J från och med januari 2017. För mer information hur detta påverkar AKI läs dokumentet ”Omklassificering av Ericsson AB” under Fördjupad information.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se