Till innehåll på sidan

Tidsserie löneindex (LÖI) för tjänstemän definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2018               2017        
    aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 139,3 140,7 141,7 142,2 141,8 138,8 139,3 139,4 136,7 136,6 136,3 135,7 134,3
B-E[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 130,7 130,6 131,0 131,8 131,8 130,0 129,7 129,6 129,0 128,4 128,3 128,0 127,0
B+C[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 131,2 131,1 131,5 132,3 132,3 130,5 130,2 130,2 129,4 128,8 128,7 128,3 127,5
C[1] Tillverkningsindustri 131,1 131,0 131,3 132,1 132,1 130,4 130,1 130,0 129,2 128,6 128,5 128,2 127,3
25-30,33[1] Verkstadsindustri 130,2 130,0 130,3 131,2 131,3 129,4 129,1 129,1 128,7 127,8 127,7 127,2 126,5
D El-, gas- och värmeverk 128,6 128,8 129,4 130,3 130,0 128,4 127,5 127,7 128,4 127,8 127,9 127,3 125,6
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 135,3 135,9 136,5 136,7 135,5 133,5 133,3 133,3 133,5 133,4 133,7 133,9 132,6
F Byggindustri 141,4 141,4 141,5 142,2 140,7 138,9 138,8 138,6 137,7 137,8 137,2 137,1 136,6
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 130,0 130,3 130,7 130,9 129,8 129,3 128,7 128,4 128,1 127,9 127,8 127,6 127,1
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 129,8 130,1 130,4 130,5 129,5 128,9 128,4 128,1 127,7 127,5 127,5 127,3 126,7
H Transport- och magasineringsföretag 130,4 131,7 132,8 133,5 132,2 131,7 131,6 131,7 130,2 129,9 129,9 129,0 127,5
H+J[1] Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 131,6 132,4 133,1 133,5 132,8 131,8 132,0 131,9 131,6 131,7 131,6 131,2 129,4
I Hotell och restauranger 130,5 131,0 130,5 128,9 128,0 128,0 128,4 128,6 127,2 127,4 127,1 127,2 126,5
J[1] Informations- och kommunikationsföretag 129,9 130,5 130,9 131,2 130,8 129,5 130,0 129,7 130,3 130,4 130,4 130,2 128,5
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 133,4 133,6 132,9 132,6 132,8 132,5 132,1 131,9 130,5 130,6 130,3 130,2 129,2
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 128,9 128,8 129,0 129,2 128,9 127,9 127,4 127,7 127,0 126,4 126,4 126,2 125,2
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 134,0 136,0 135,2 135,4 134,4 132,2 131,6 131,2 133,8 134,2 134,4 133,7 132,3
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 124,7 124,9 125,4 125,5 125,2 123,9 123,4 123,6 123,6 123,3 123,5 123,3 122,4
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 136,2 134,1 134,6 135,5 134,8 133,9 133,8 134,8 132,0 130,2 130,1 130,3 129,1
P Utbildning 133,5 133,7 133,8 133,7 133,3 133,1 133,0 132,3 131,9 132,0 131,3 130,7 128,9
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 132,8 133,2 133,3 133,0 132,7 131,9 131,5 131,5 130,8 130,6 130,1 129,6 128,4
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 135,5 135,8 136,3 135,6 134,9 134,5 133,5 133,8 133,8 133,1 132,7 132,3 131,4
R Enheter för kultur, nöje och fritid 130,9 131,0 130,3 130,3 130,1 127,5 127,8 128,6 126,8 127,9 126,5 126,2 125,7
S Andra serviceföretag 132,6 133,2 133,9 134,1 134,2 132,6 132,6 132,5 132,0 131,7 131,3 130,7 129,6
B-S exkl. O Totalt 130,2 130,5 130,7 131,0 130,5 129,4 129,1 129,0 128,6 128,2 128,1 127,8 126,7

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

1) Företaget Ericsson AB har klassats om från näringsgren C (SNI 26) till näringsgren J från och med januari 2017. För mer information hur detta påverkar AKI läs dokumentet ”Omklassificering av Ericsson AB” under Fördjupad information.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-10-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se