Till innehåll på sidan

Tidsserie löneindex (LÖI) för tjänstemän definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2018                     2017  
    nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 140,5 141,4 140,1 139,3 140,7 141,7 142,2 141,8 138,8 139,3 139,4 136,7 136,6
B-E[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 132,4 132,2 131,9 130,7 130,6 131,0 131,8 131,8 130,0 129,7 129,6 129,0 128,4
B+C[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 133,0 132,8 132,5 131,2 131,1 131,5 132,3 132,3 130,5 130,2 130,2 129,4 128,8
C[1] Tillverkningsindustri 132,8 132,7 132,4 131,1 131,0 131,3 132,1 132,1 130,4 130,1 130,0 129,2 128,6
25-30,33[1] Verkstadsindustri 131,8 131,6 131,3 130,2 130,0 130,3 131,2 131,3 129,4 129,1 129,1 128,7 127,8
D El-, gas- och värmeverk 130,2 130,0 129,7 128,6 128,8 129,4 130,3 130,0 128,4 127,5 127,7 128,4 127,8
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 136,6 136,2 135,8 135,3 135,9 136,5 136,7 135,5 133,5 133,3 133,3 133,5 133,4
F Byggindustri 142,6 142,3 142,2 141,4 141,4 141,5 142,2 140,7 138,9 138,8 138,6 137,7 137,8
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 131,6 131,6 131,2 130,0 130,3 130,7 130,9 129,8 129,3 128,7 128,4 128,1 127,9
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 131,4 131,3 130,9 129,8 130,1 130,4 130,5 129,5 128,9 128,4 128,1 127,7 127,5
H Transport- och magasineringsföretag 134,0 133,0 132,2 130,4 131,7 132,8 133,5 132,2 131,7 131,6 131,7 130,2 129,9
H+J[1] Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 133,7 133,2 132,9 131,6 132,4 133,1 133,5 132,8 131,8 132,0 131,9 131,6 131,7
I Hotell och restauranger 131,5 131,3 130,9 130,5 131,0 130,5 128,9 128,0 128,0 128,4 128,6 127,2 127,4
J[1] Informations- och kommunikationsföretag 131,1 130,8 130,8 129,9 130,5 130,9 131,2 130,8 129,5 130,0 129,7 130,3 130,4
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 134,7 134,9 133,8 133,4 133,6 132,9 132,6 132,8 132,5 132,1 131,9 130,5 130,6
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 130,6 130,3 129,8 128,9 128,8 129,0 129,2 128,9 127,9 127,4 127,7 127,0 126,4
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 136,3 135,3 134,7 134,0 136,0 135,2 135,4 134,4 132,2 131,6 131,2 133,8 134,2
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 126,0 125,6 125,2 124,7 124,9 125,4 125,5 125,2 123,9 123,4 123,6 123,6 123,3
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 138,2 137,6 137,3 136,2 134,1 134,6 135,5 134,8 133,9 133,8 134,8 132,0 130,2
P Utbildning 136,3 135,8 135,6 133,5 133,7 133,8 133,7 133,3 133,1 133,0 132,3 131,9 132,0
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 134,9 134,4 134,2 132,8 133,2 133,3 133,0 132,7 131,9 131,5 131,5 130,8 130,6
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 136,5 136,5 136,8 135,5 135,8 136,3 135,6 134,9 134,5 133,5 133,8 133,8 133,1
R Enheter för kultur, nöje och fritid 132,8 132,4 131,7 130,9 131,0 130,3 130,3 130,1 127,5 127,8 128,6 126,8 127,9
S Andra serviceföretag 136,3 134,7 133,6 132,6 133,2 133,9 134,1 134,2 132,6 132,6 132,5 132,0 131,7
B-S exkl. O Totalt 132,0 131,7 131,3 130,2 130,5 130,7 131,0 130,5 129,4 129,1 129,0 128,6 128,2

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

1) Företaget Ericsson AB har klassats om från näringsgren C (SNI 26) till näringsgren J från och med januari 2017. För mer information hur detta påverkar AKI läs dokumentet ”Omklassificering av Ericsson AB” under Fördjupad information.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se