Till innehåll på sidan

IT-konsultindex 1999–2014

1:a kvartalet 1999=100
 kvartal 1kvartal 2kvartal 3kvartal 4
1999 100,0 103,7 104,1 103,9
2000 106,9 110,2 110,5 111,2
2001 113,1 117,4 119,0 120,2
2002 121,3 122,6 123,4 124,2
2003 124,0 125,0 125,1 126,4
2004 128,0 130,0 131,9 134,1
2005 134,5 134,7 135,2 134,2
2006 134,2 135,6 135,5 135,8
2007   136,3 138,0 138,9 138,9
2008 141,2 142,6 144,2 145,2
2009 143,3 144,0 144,5 145,4
2010 146,3 147,3 147,5 148,1
2011 147,9 149,3 150,7 150,8
2012 151,9 152,1 152,7 155,1
2013 156,6 157,0 157,1 158,8
2014 160,2 161,7 163,6 163,9

IT-konsultindex har upphört

SCB började beräkna IT-konsultindex 1999. Det har skett på uppdrag av branschorganisationen IT&Telekomföretagen inom Almega, och bygger på uppgifter från deras medlemsföretag. 2014 var dock det sista året som IT-konsultindex togs fram efter beslut av branschorganisationen. Det innebär att kvartal 4 2014 var det sista kvartalet som indexet publicerades. Företag som har avtal där IT-konsultindex används för prisregleringar måste därför hänvisa till ett annat index. Exempel på andra typer av index är Arbetskostnadsindex (AKI) och Labour cost index (LCI).

Närliggande information: