Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön exkl. övertidstillägg för arbetare inom privat sektor

Utveckling från och med maj 2018 till och med maj 2019. Kronor

SNI Näringsgren 2018 2019
    Maj[1] Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj
B–S exkl. O Totalt 171,30 171,10 167,70 166,00 169,30 170,40 170,60 172,40 172,10 171,40 171,40 173,60 174,60
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 248,90 248,60 254,20 236,30 235,80 240,60 237,40 242,30 262,40 246,30 243,30 247,90 261,90
C Tillverkningsindustri 182,10 182,10 180,10 176,50 179,30 179,60 180,00 182,70 182,60 182,00 182,00 184,90 185,40
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 183,30 183,40 181,80 177,60 180,30 180,70 181,00 183,90 184,10 183,20 183,10 186,10 186,80
25–30+33 Verkstadsindustri 179,40 179,20 179,60 174,90 177,40 178,30 178,70 180,10 178,50 179,80 179,40 181,20 181,80
D El-, gas- och värmeverk 192,10 187,50 187,90 184,70 188,80 189,70 189,60 191,90 195,30 192,60 192,40 196,30 198,30
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 170,00 168,40 167,20 166,60 167,60 168,20 168,00 169,00 173,10 172,40 171,90 175,00 176,40
F Byggindustri 188,50 188,30 184,60 184,90 187,10 188,00 188,40 191,10 189,90 189,20 188,90 190,00 192,10
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 168,60 167,50 164,80 163,20 166,00 167,00 165,90 169,50 170,20 166,90 168,60 171,40 173,10
H Transport- och magasineringsföretag 167,50 169,30 167,50 166,60 166,40 167,70 168,00 168,70 167,60 166,50 166,90 168,90 169,20
I Hotell och restauranger 144,50 144,10 141,50 141,20 143,20 143,90 143,80 145,20 143,70 143,70 143,40 146,40 147,00
J Informations- och kommunikationsföretag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 161,90 159,70 156,40 157,50 160,10 160,20 161,40 162,40 163,60 163,10 162,60 164,20 164,00
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 173,40 172,70 170,80 168,80 175,00 173,70 173,50 174,30 174,80 174,50 173,50 173,40 173,90
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 161,20 162,30 159,90 158,30 159,90 160,10 160,80 162,90 162,30 162,80 162,00 164,10 164,40
P Utbildningsväsendet 151,60 152,00 150,30 150,10 152,80 152,00 152,50 152,90 150,10 152,80 151,60 151,60 151,40
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 159,40 159,90 156,20 155,70 157,80 158,60 159,10 161,70 160,90 158,00 158,20 160,10 161,00
R Enheter för kultur, nöje och fritid 149,40 145,40 141,00 141,70 146,40 148,80 148,90 148,80 149,40 150,50 149,30 150,00 150,70
S Andra serviceföretag 147,50 147,60 146,40 145,80 148,20 149,40 150,20 151,70 152,40 150,90 151,30 151,90 152,90

1) Timlönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-07-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30