Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön exkl. övertidstillägg för arbetare inom privat sektor

Utveckling från och med mars 2018 till och med mars 2019. Kronor

SNI Näringsgren 2018 2019
    Mar[1] Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar
B–S exkl. O Totalt 168,00 170,10 171,30 171,20 167,70 166,00 169,30 170,40 170,60 172,40 172,00 171,30 171,30
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 238,70 243,00 248,90 248,60 254,20 236,30 235,80 240,60 237,40 242,30 262,20 246,10 242,90
C Tillverkningsindustri 179,00 181,70 182,10 182,10 180,10 176,60 179,40 179,60 180,00 182,70 182,50 182,00 181,80
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 180,10 182,80 183,30 183,40 181,80 177,60 180,30 180,70 181,00 183,90 184,00 183,20 182,90
25–30+33 Verkstadsindustri 177,50 179,50 179,40 179,20 179,60 174,90 177,40 178,30 178,70 180,10 178,20 179,70 179,20
D El-, gas- och värmeverk 187,10 189,10 192,10 187,50 187,90 184,70 188,80 189,70 189,60 191,90 195,20 192,70 192,20
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 165,80 169,50 170,00 168,40 167,20 166,60 167,60 168,20 168,00 169,00 173,40 172,60 172,10
F Byggindustri 184,90 185,70 188,40 188,30 184,50 184,80 187,00 187,90 188,40 191,10 189,90 189,00 189,00
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 164,00 166,60 168,60 167,50 164,80 163,20 166,00 166,90 165,80 169,50 169,70 166,60 168,10
H Transport- och magasineringsföretag 164,90 167,20 167,50 169,30 167,50 166,60 166,40 167,70 168,00 168,70 167,70 166,80 167,00
I Hotell och restauranger 142,10 144,40 144,50 144,20 141,60 141,30 143,20 143,90 143,90 145,20 143,70 143,60 143,30
J Informations- och kommunikationsföretag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 158,10 161,20 161,90 159,70 156,40 157,50 160,10 160,20 161,30 162,20 164,30 164,00 164,00
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 171,50 174,80 173,30 172,60 170,70 168,70 174,90 173,60 173,30 174,10 174,60 174,30 173,80
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 159,50 160,10 161,20 162,30 159,90 158,30 159,90 160,10 160,80 162,90 162,30 162,50 161,60
P Utbildningsväsendet 149,60 151,10 151,80 152,20 150,60 150,30 153,00 152,20 152,80 153,20 150,10 152,80 151,70
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 156,00 157,80 159,70 160,20 156,40 155,90 158,20 158,90 159,40 162,00 160,90 158,10 158,00
R Enheter för kultur, nöje och fritid 145,10 149,40 149,30 145,30 140,80 141,60 146,30 148,70 148,80 148,70 147,60 148,40 147,40
S Andra serviceföretag 147,70 150,70 148,40 148,10 146,70 146,20 148,80 150,00 150,70 152,20 153,30 151,60 151,50

1) Timlönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-05-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30