Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön exkl. övertidstillägg för arbetare inom privat sektor

Utveckling från och med september 2020 till och med september 2021. Kronor

SNI Näringsgren 2020 2021
    Sep[1] Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep
B–S exkl. O Totalt 174,30 175,80 178,40 180,70 181,90 182,10 179,90 181,20 182,20 181,40 178,80 174,30 177,20
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 252,30 250,10 253,60 258,90 275,80 268,70 259,30 257,70 273,80 272,20 271,10 265,00 260,80
C Tillverkningsindustri 183,70 185,20 189,20 190,80 193,00 191,70 189,20 190,90 192,60 192,00 191,00 189,30 188,40
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 185,10 186,50 190,40 192,20 194,90 193,40 190,70 192,40 194,40 193,90 192,90 191,20 190,00
25–30+33 Verkstadsindustri 180,40 182,70 186,80 188,40 187,70 187,50 186,30 188,80 188,00 187,20 187,70 185,60 185,50
D El-, gas- och värmeverk 195,90 197,00 199,70 201,20 206,80 204,70 202,00 202,40 204,30 202,40 198,30 193,70 198,70
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 175,10 174,80 179,30 181,30 181,10 182,10 180,30 180,20 181,70 181,60 179,30 176,60 178,70
F Byggindustri 193,60 193,90 195,10 198,50 201,60 200,70 198,30 200,10 200,30 199,20 197,30 195,50 197,80
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 171,30 172,90 175,50 179,60 180,10 180,90 177,30 178,00 179,70 179,20 174,80 172,90 174,60
H Transport- och magasineringsföretag 170,60 170,30 173,20 174,10 176,90 178,00 175,90 175,90 176,60 177,40 176,40 175,40 175,80
I Hotell och restauranger 147,40 148,60 150,50 152,30 153,00 151,60 150,30 152,30 152,50 151,80 148,70 148,40 149,60
J Informations- och kommunikationsföretag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 165,50 168,00 171,50 172,60 173,40 173,00 170,80 170,30 171,60 170,50 167,10 164,50 169,50
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 178,40 178,50 179,70 181,60 180,60 184,40 182,70 182,70 183,50 184,00 180,10 177,40 179,80
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 163,40 164,00 165,30 166,90 165,30 164,80 164,80 165,60 166,30 166,00 166,00 162,90 164,20
P Utbildningsväsendet 154,50 155,10 155,10 155,60 155,30 157,20 156,40 156,60 156,70 156,60 156,90 157,10 155,90
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 161,00 161,00 162,80 164,00 168,40 169,20 164,90 167,10 170,80 169,90 168,70 163,40 164,60
R Enheter för kultur, nöje och fritid 154,20 155,30 157,00 156,30 155,50 158,90 157,30 159,70 162,40 160,00 155,30 150,30 155,30
S Andra serviceföretag 154,90 155,30 157,50 157,50 158,90 158,70 156,50 158,90 160,40 159,00 156,30 153,40 156,20

1) Timlönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-11-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30