Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön exkl. övertidstillägg för arbetare inom privat sektor

Utveckling från och med april 2021 till och med april 2022. Kronor

SNI Näringsgren 2021 2022
    Apr[1] Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr
B–S exkl. O Totalt 181,20 182,20 181,40 178,80 174,30 177,40 179,60 180,30 180,40 182,60 182,90 180,80 183,00
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 257,70 273,80 272,20 271,20 265,50 261,50 260,90 262,60 263,20 278,80 274,50 263,50 264,30
C Tillverkningsindustri 191,00 192,50 192,00 191,10 189,50 188,60 190,60 190,70 190,70 193,20 192,70 190,80 195,00
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 192,40 194,40 193,80 193,00 191,40 190,20 192,10 192,20 192,30 195,10 194,50 192,30 196,50
25–30+33 Verkstadsindustri 188,80 187,90 187,00 187,70 185,80 185,60 188,10 187,50 187,50 189,80 189,60 188,50 193,30
D El-, gas- och värmeverk 199,70 203,50 201,60 198,60 193,60 197,70 198,90 203,40 201,30 203,10 202,90 199,30 201,50
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 180,20 181,80 181,60 179,30 176,70 178,70 180,30 180,80 181,20 182,60 183,70 181,80 184,60
F Byggindustri 199,90 200,00 199,00 197,10 195,00 198,20 199,20 199,40 200,70 201,50 201,40 199,90 200,30
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 178,10 179,90 179,60 175,10 173,50 175,60 177,10 178,60 177,90 179,90 181,70 178,30 181,80
H Transport- och magasineringsföretag 176,00 176,60 177,40 176,50 175,40 175,80 176,10 176,90 176,80 178,70 177,20 175,90 177,60
I Hotell och restauranger 151,60 151,40 150,80 147,70 147,30 148,40 150,20 150,70 151,70 154,00 153,20 152,00 154,50
J Informations- och kommunikationsföretag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 171,90 174,10 173,40 168,30 167,60 170,40 171,40 173,10 173,20 174,10 174,90 175,20 177,00
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 182,80 183,40 184,00 180,10 177,50 179,90 182,50 182,40 182,50 184,90 187,80 187,80 187,60
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 165,70 166,40 166,00 166,00 162,90 164,70 165,70 166,00 166,30 171,30 169,20 169,30 169,10
P Utbildningsväsendet 155,10 155,90 156,90 157,30 158,00 156,10 157,30 156,00 157,50 157,60 156,20 155,60 155,70
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 166,90 170,60 169,70 168,50 163,20 164,50 165,80 168,30 167,00 174,40 174,80 169,10 169,30
R Enheter för kultur, nöje och fritid 157,70 161,90 159,60 154,90 149,50 153,90 156,00 157,70 157,40 157,00 161,00 156,60 160,40
S Andra serviceföretag 160,00 161,00 159,50 157,40 154,70 157,50 159,10 160,40 160,60 165,40 163,70 162,30 163,80

1) Timlönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30