Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön exkl. övertidstillägg för arbetare inom privat sektor

Utveckling från och med mars 2019 till och med mars 2020. Kronor

SNI Näringsgren 2019 2020
    Mar[1] Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar
B–S exkl. O Totalt 171,20 173,90 175,00 175,20 172,00 169,90 172,70 173,90 174,70 176,10 176,40 175,30 174,70
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 244,50 249,30 261,30 253,70 269,10 245,80 245,90 245,50 247,50 251,10 270,70 255,80 251,40
C Tillverkningsindustri 182,10 186,00 186,40 187,60 185,30 182,60 183,00 183,90 184,90 187,00 188,40 186,10 184,90
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 183,20 187,20 187,80 188,90 187,10 183,70 184,20 185,00 186,10 188,30 190,10 187,50 186,20
25–30+33 Verkstadsindustri 179,60 182,60 183,00 183,60 182,60 181,20 179,70 180,90 182,80 184,70 184,80 183,20 182,20
D El-, gas- och värmeverk 192,70 196,90 199,80 197,70 199,40 192,90 194,90 197,10 197,80 198,00 201,50 199,30 197,90
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 172,00 175,70 177,10 176,00 175,10 174,00 174,80 175,50 176,00 176,70 178,40 176,50 175,70
F Byggindustri 188,80 190,20 192,40 192,20 189,80 190,40 191,30 191,70 192,50 193,90 194,30 194,00 193,20
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 168,50 171,80 173,90 173,50 170,00 167,70 170,60 171,60 172,00 175,10 176,30 174,40 172,70
H Transport- och magasineringsföretag 166,30 168,40 168,70 170,30 169,50 167,40 169,00 169,80 170,30 172,30 170,00 168,40 167,80
I Hotell och restauranger 143,10 146,60 147,70 147,00 143,10 144,00 146,40 147,40 148,00 148,80 147,80 147,60 147,80
J Informations- och kommunikationsföretag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 162,30 164,10 164,20 162,90 159,70 159,80 162,70 163,80 164,40 165,60 169,50 168,80 167,90
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 173,20 173,30 173,30 174,90 173,70 171,30 176,70 176,90 176,70 179,30 178,80 177,30 176,00
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 160,60 162,80 164,00 164,40 164,20 160,70 161,50 162,40 163,30 163,90 164,70 163,80 162,70
P Utbildningsväsendet 151,30 151,70 151,40 151,20 151,20 152,50 152,80 152,10 153,20 153,70 155,10 154,40 152,90
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 158,20 160,50 161,20 164,00 159,40 157,20 159,70 160,20 161,70 165,30 167,60 163,90 164,00
R Enheter för kultur, nöje och fritid 149,70 150,50 151,40 150,10 144,10 147,40 151,30 152,10 153,90 150,40 153,70 155,90 155,20
S Andra serviceföretag 151,40 152,50 153,40 153,20 152,70 150,30 151,90 152,20 152,60 153,90 158,00 156,50 155,70

1) Timlönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30